iOS Dev – Huy Lê chia sẻ về nghề nghiệp và con đường phát triển bản thân

Sheriff 11/05/2016

Thông tin về người chia sẻ: Anh Lê Minh Nhật Huy, Role: iOS Developer (viết application cho iOS bằng Swift) Profile: www.linkedin.com/in/ihuyle Học ở: ĐH Khoa học tự nhiên Ngành: Chọn Hệ thống thông tin ( Database, Data Mining, Information Retrieval, etc ) vì **không thích CODE ** -> Rất tiếc sau khi ra trường đã trở thành 1 "coder.programmer.developer" Bằng đại học: Trung...

Read more

IT headhunting companies in Vietnam

Sheriff 05/05/2016

Headhunting (recruitment service) is a good channel to hire qualified employees, but it will cost you some money :) Below is the list of headhunting companies which recruit in IT domain: #1. JobSeeker.vn (Công ty TNHH Người Tìm Việc) An IT headhunting company which focuses only on IT domain (Vietnam). Target to SME and start-ups clients. Web: www.jobseeker.vn Email:...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Hanoi)

Sheriff 04/05/2016

Co-working spaces in Hanoi (Saigon is here) #1. Coming soon …   If you know some good places, please suggest (email to hello@jobseekers.vn), I will add to the list. Thank you!

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Sheriff 04/05/2016

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In fact, co-working space not a cost effective option for a team of 5 people like us. I would like to make a list of co-working spaces in Saigon and Hanoi in order to introduce to those who work...

Read more

CV bị vỡ!

Sheriff 04/05/2016

CV của tôi bị vỡ rồi! :D (My CV was broken! :D )

Read more

Sự thật về nghề tuyển dụng / Fact about recruitment

Sheriff 23/04/2016

Nghề tuyển dụng không "ngon ăn" như bạn tưởng :(

Read more

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more