About us

Xin chào!
Hello!
Bonjour !

We are

#1. JobSeekers.vn – IT Jobs in Vietnam, is a recruiting website which focuses on IT Jobs in Vietnam
– Founded in mid 2016
– Location: in Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
– Service: IT job portal/recruiting website in Vietnam
– Website: www.jobseekers.vn
– Contact/Business email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

– Support email for employers and candidates: hello@jobseekers.vn

We provide a good job portal which helps thousands of qualified IT people find their dream jobs from great employers in Vietnam.

#2. JobSeeker.vn – An IT Headhunting company
– Our office: in Ho Chi Minh city
– Service: provide headhunting/recruitment service, focus on IT/Internet/Online domains in Vietnam
– Website: www.jobseeker.vn
– Contact email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

We provide recruitment/headhunting services and focus to SME and IT startups with a very competitive pricing.


Tool tính lương NET và GROSS online: Quy đổi lương NET <==> GROSS


 

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more