Support / Hỗ Trợ

Hello!
Xin chào!
Bonjour !

We are: JobSeekers.vn
We focus on: IT Jobs (Vietnam)
We locate at: Ho Chi Minh city (Vietnam)
We speak: Vietnamese – English

Contact us at: hello@jobseekers.vn
Mobile: 090 898 6959 (Vietnam)

If you need support for job posting, applying to the job, or anything else, please dont hesitate to email us. We will feedback within 8 hours.


Tool tính lương NET và GROSS online: Quy đổi lương NET <==> GROSS


JobSeekers.vn IS NOT JobStreet.vn
We have different names and have no relationship!


Visit IT Jobs (Vietnam) community at IT Jobs (Vietnam) – Facebook Open Group
(Please make sure you read and agree with the group policies before posting any job ad in this group)

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more