Support / Hỗ Trợ

Xin chào!
Hello!
Bonjour !

We are

#1. JobSeekers.vn – IT Jobs in Vietnam, is a recruiting website which focuses on IT Jobs in Vietnam
– Founded in mid 2016
– Location: in Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam
– Service: IT job portal/recruiting website in Vietnam
– Website: www.jobseekers.vn
– Contact/Business email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

– Support email for employers and candidates: hello@jobseekers.vn

We provide a good job portal which helps thousands of qualified IT people find their dream jobs from great employers in Vietnam.

#2. JobSeeker.vn – An IT Headhunting company
– Our office: in Ho Chi Minh city
– Service: provide headhunting/recruitment service, focus on IT/Internet/Online domains in Vietnam
– Website: www.jobseeker.vn
– Contact email: khuyen.le-minh@jobseeker.vn

We provide recruitment/headhunting services and focus to SME and IT startups with a very competitive pricing.


Tool tính lương NET và GROSS online: Quy đổi lương NET <==> GROSS


 

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more