Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

Tuyền thích ăn xoài Tuyền thích boy biết đàn guitar Tuyền là Technical Recruiter Tuyền làm việc ở JobSeeker.vn Hãy gửi CV cho Tuyền (thanhtuyen@jobseeker.vn)

Less Than 10
viet-nam Viet Nam

Ho Chi Minh

Tan Binh district, HCM

Company information

Tuyền thích ăn xoài

Tuyền thích boy biết đàn guitar

Tuyền là Technical Recruiter

Tuyền làm việc ở JobSeeker.vn

Hãy gửi CV cho Tuyền (thanhtuyen@jobseeker.vn)

tuyen _1 tuyen 2 tuyen 3

We're hiring

[112] iOS App DeveloperiOSJapaneseMs Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[243] Senior Front-End DeveloperHTML5JavaEnglish$1000 ++Ms Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhHot JobSalary: From $1000
[160] Senior Android DeveloperAndroidMobile AppsEnglishMs Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhHot JobSalary: $900 - $1300
[161] Senior iOS developeriOSSwiftEnglishMs Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1300 - $2000
[205] Web Project Manager (French speaking)$1000 ++FrenchProject ManagerMs Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhSalary: Negotiable