Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

[112] iOS App Developer

Ms Tuyền Đỗ (Headhunter)

Ho Chi Minh
Quận 3

Salary
$500 - $900
Post date
26/08/2016
Job skills
iOS Japanese

 

Công việc

Phát triển và bảo trì ứng dụng IOS cho công ty Nhật;
Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và tiến độ lập trình;
Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

Yêu cầu

Nắm vững kiến thức về việc phát triên ứng dụng IOS;
Có kiến thức cơ bản về iOS: Objective-C, Swift plus.
Có kiến thức cơ bản về RESTful API;
Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật;
Kỹ năng nghiên cứu tốt;
Khả năng đọc viết Tiếng Anh thành thạo;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Thái độ tích cực.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.