Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

[234] QC Tester

Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Ho Chi Minh
Tân Bình

Salary
$300 - $600
Post date
26/08/2016
Job skills
Japanese QC QA

Công việc

   • Thực hiện kiểm thử phần mềm.
   • Báo cáo kết quả kiểm thử phần mềm
   • Lập kế hoạch cho các công việc test được giao.
   • Viết tài liệu test case.
   • Thực hiện test theo tài liệu test case, lấy evidence kết quả test (nếu có).
   • Quản lý các lỗi phần mềm trên hệ thống quản lý Redmine.
   • Báo cáo kết quả test.
   • Xử lý lỗi phần mềm khi khách hàng nghiệm thu.

 

Yêu cầu

   • Kinh nghiệm kiểm thử phần mềm từ 2 năm trở lên
   • Có khả năng viết Test plan
   • Có khả năng viết test case và thực hiện test mức UT, Integration Testing, System Testing, Acceptance Testing
   • Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh, biết tiếng Nhật là một lợi thế
   • Kiên nhẫn
   • Tỉ mỉ
   • Tập trung

 

Phúc lợi

   • Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động Việt Nam.
   • Môi trường làm việc thân thiện, các Tester có thể chia sẻ, hỗ trợ công việc lẫn nhau. Tester có nhiều thời gian dành cho gia đình. Môi trường làm việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
   • Du lịch Công ty mỗi năm một lần.
   • Xét tăng lương, thưởng hàng năm tùy vào năng lực.