Nguyen Kim Computer

4 Nhân viên kỹ thuật Phần cứng/mạng

Nguyen Kim Computer

Ho Chi Minh
115 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Salary
$350 - $500
Post date
11/01/2017

Size allowed: < 5Mb. Type allowed: PDF, DOC, DOCX, TXT

You can leave it blank or write a short message to the employer

Cancel