FirstCom Digital

Hybrid Mobile Developer

FirstCom Digital

Ho Chi Minh
243/9/27 Tô Hiến Thành , Phuong 13 , Quận 10 , HCM

Salary
Negotiable
Post date
26/10/2016
Job skills
Android iOS Mobile Apps

Job Details

– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về develop Mobile App, đặc biệt là Hybrid App
– Có kiến thức tốt về native iOS và Android applications (Xcode – Swift/Objective C and Eclipse/Android Studio – Java)
– Có kinh nghiệm về UI/UX với web layout và hiểu biết chuyên sâu về mobile responsive web design và cross-browser compatibility
– Thành thạo HTML, CSS, và đặc biệt là HTML5/CSS3, DHTML, XHTML, JSON, jQuery, AJAX
– Làm việc tốt với Javascript Animation
– Có kiến thức tốt về OOP, MVC với Javascript
– Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS, AngularJS, EmberJS, NodeJS, Bootstrap, EXT JS, Backbone.
– Có kiến thức và làm việc tốt với Web API and RESTful web services
– Có kinh nghiệm làm việc với Git hoặc những hệ thống khác như SVN, TFS, Clearcase
– Có kinh nghiệm với Agile/SCRUM và Unit Testing, Test-Driven Development
– Kỹ năng tốt với LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) stack
– Có kinh nghiệm làm việc với MEAN Framework
– Có kinh nghiệm làm việc với OpenSource CMS như (WordPress, Drupal, Reactor, Firesite)
– Làm việc tốt với Laravel,Symfony,CodeIgniter,Zend Framework,FuelPHP.
– Có kinh nghiệm làm việc về code coverage, testing frameworks và refactoring code
– Có kinh nghiệm với Entity Framework, SQL Server ,MySQL , Google firebase, MongoDB
– Có kinh nghiệm làm việc với Phonegap,Cordova ,Ionic
– Có chuyên môn tốt với Converged Data Platform và BI System
– Đọc hiểu và viết tiếng anh tốt