Tinhvân Outsourcing

Lập trình viên Java

Tinhvân Outsourcing

Ho Chi Minh
268 To Hien Thanh, Ward 15, District 10

Salary
Negotiable
Post date
23/11/2016
Job skills
Java

Job Details

  • Tham gia vào dự án phát triển phần mềm về Java cho khách hàng Nhật
  • Tìm hiểu yêu cầu, phân tích dự án và coding.
  • Làm việc tại Hà Nội

Job Requirements

– Ít nhất 2 năm làm về Java và J2EE trên nền tảng web
– Có kinh nghiệm làm việc với OO design, design
– Thành thạo về: Jsp Servelet, Spring, Struts.
– Thào thạo với ORM (JPA, JTA, Hibernate, iBatis), writing efficient SQL quries (Oracle, MsSQL, mySQL)
– Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu tốt.

We offer

CV ghi rõ quá trình làm việc và thông tin liên hệ, kèm ảnh 4×4