Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

Software Developer

Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

Ha Noi
Tầng 7 - Tầng 10 Tòa nhà 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Salary
$600 - $750
Post date
11/01/2017
Job skills
.NET C# HTML CSS

Job Details

 • Phân tích yêu cầu, phát triển phần mềm theo vòng đời phát triển phần mềm.
 • Thiết kế phần mềm chức năng, module hệ thống
 • Hỗ trợ BA trong quá trình chuyển giao yêu cầu nghiệp vụ thành chức năng phần mềm.
 •  Lựa chọn công nghệ, nền tảng và giải pháp phần cứng.
 • Coding
 • Kiểm thử đơn vị (Unit Test) các chức năng đã phát triển
 • Fix bug trong quá trình test các chức năng của phần mềm
 • Phối hợp với các team khác trong quá trình phát triển phần mềm
 • Phối hợp với các bên triển khai phần mềm

Job Requirements

 • Thành thạo lập trình với Net, C#
 • Hiểu biết về MVC, IQuery, JSon, XML, HTML5
 • Kinh nghiệm về MS SQL, PosgreSQL
 • Có khả năng phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống
 • Hiểu biết về công cụ làm báo cáo
 • Làm việc theo nhóm, sáng tạo, năng động, chịu áp lực cao trong công việc