48 jobs in "Da Nang" for you

WordPress DeveloperPHPWordpressWpProCare Da NangSalary: Negotiable
Blockchain EvangelistNodeJSLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Machine Learning EvangelistNodeJSMachine LearningLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Digital StrategiesCommunicatorOnline MarketingSocial MediaLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
English CopywriterEnglishCommunicatorContent MarketingLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
TesterEnglishTesterQC QALung Vang JSC Da NangHot JobSalary: Negotiable
DesignerDesignerPhotoshopLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglishLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFullstackLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Product OwnerProduct ManagerProject ManagerScrumLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Product CoordinatorAgileScrumLung Vang JSC Da NangSalary: $500 - $1000
Technical ArchitectNodeJSFullstackDevOpsLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
IT Help DeskIT SupportUnit Corp Da NangSalary: Negotiable
Web Frontend Developer (Wordpress)HTML CSSPHPWordpressHolidigi Da NangSalary: Negotiable
Solution ArchitectsAndroidiOSScrumEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Senior Android DevelopersAndroidJSONXMLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Senior Database Admin (DBA)DatabaseMySQLOracleEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Senior PHP Web DevelopersPHPITEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
iOS DevelopersiOSMobile AppsITEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Senior NodeJS EngineerEnglishJavaScriptNodeJSfram^ Da NangSalary: $1200 - $1600
Fresher Nhân viên kỹ thuật DTPFPT Software Da NangSalary: Negotiable
WordPress DeveloperMySQLPHPWordpressWpProCare Da NangHot JobSalary: Negotiable
Nhân viên Nhập liệu Tiếng Nhật (Không cần Kinh nghiệm)Data EntryJapaneseFPT Software Da NangSalary: Negotiable
Nhân viên Thiết kế Adobe IllustratorDesignerAdobe Creative SuiteFPT Software Da NangSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more