350 jobs in "Ha Noi" for you

Chuyên viên bảo mật hệ thống thông tinSecurityFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình phần mềm PHPC#HTML CSSPHPCông ty TNHH Infogame Ha NoiSalary: $200 - $500
Project TranslatorAsia Technology .J.S.C Ha NoiSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
05 PHP DevelopersPHPYiiNoSQL3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
.NET DevelopersASP.NETMVC.NET3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
IT Sales ExecutiveTeam LeaderSaleBusiness DevelopmentSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPHTML CSSMySQLPHPCEGroup Ha NoiSalary: $500 - $600
Graphic DesignerDesignerEnglishIT SupportSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
QC TesterJavaJavaScriptSQLCEGroup Ha NoiHot JobSalary: $500 - $700
QC Test LeadQC QATesterGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperAndroidJSONOracleVega Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaHTML CSSJavaJavaScriptVega Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập trình viên.NETMobile AppsPythonCông ty CP Công nghệ Tinh Vân Ha NoiSalary: Negotiable
Developer Intern (có hỗ trợ thu nhập)C#JavaInternshipMP Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
Chuyên viên quản trị hệ thốngLinux UnixMySQLOracleMP Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên Gia Giải Pháp Contact CenterJavaMySQLCRMMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $2000
Android DeveloperAndroidJavaMobile AppsMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
iOS DeveloperiOSObjective CMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
Software TesterTesterAutomation TestMP Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Trưởng Phòng Phát Triển Phần MềmJava.NETPHPMP Telecom Ha NoiSalary: $1000 - $1
Lập trình viên JavaASP.NETJavaMP Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Lập Trình Viên .NETC#C++C languageMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more