456 jobs in "Ho Chi Minh" for you

Data Scientist/Software Engineer - Machine Learning & Artificial IntelligenceBigDataArtificial IntelligenceSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)AngularJSMobile AppsFullstackEmployment Hero Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $4000
iOS App DeveloperiOSMobile AppsZALORA Group Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Senior iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftFPT Telecom Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $600 - $800
[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
PHP Wordpress DevelopersWordpressMySQLLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Software EngineerPHPMVCLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DesignerUI-UXDesignerHTML5SPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database AdminECPay (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
System Engineer (Windows, Linux)ECPay (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Software Engineer (Entry level, $500 - $1,000 net)FresherEmployment Hero Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $1000
Software EngineerJavaPHPPythonZALORA Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android App DeveloperAndroidJavaMobile AppsZALORA Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
GoLang DeveloperJavaPythonGoLangZALORA Group Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Data EngineerPHPPythonRubyZALORA Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FullStack DeveloperCSSDrupalJavaScriptSynova Solutions company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HCM - ĐN] Wed / JavaScript DevelopersAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[317] UX DesignerUI-UXDesignerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
IT AdminIT SupportHardwareNetworkingSynova Solutions company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên phát triển Website & Lập trình viên PHPPHPNguyen Kim Computer Ho Chi MinhSalary: $300 - $500

Hiring now

  • SPARK X LAB VIETNAM
  • Employment Hero
  • ZALORA Group
  • TrueMoney
  • FPT Telecom
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhập môn tuyển dụng căn bản

Note này trước đây mình viết trong group Launch, nhằm giúp đỡ anh chị em founder các công ty hiểu thêm về công tác tuyển dụng và tuyển dụng hiêu quả hơn. Nay mình share lại ở đây, mong nhận được...

Read more

Hết giờ là biến!

Hãy luôn rời văn phòng đúng giờ! Chủ đề work-life balance là luôn luôn hot, và luôn có cãi nhau, vì góc nhìn mỗi người mỗi khác. Bài này trên Linkedin, được 100,818 likes, 3,993 comments...

Read more