263 ".NET" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
.NET DeveloperAndroidASP.NETPHPSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Javascript DeveloperAngularJSASP.NETNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Mid .NET Developer.NETOOPSQLBeeSight Soft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperC#.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C# DeveloperASP.NETC#.NETARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1400
Lập trình viên PHPC#.NETPHPDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập sinh phòng CNTTJava.NETInternshipViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên Phát triển ứng dụngJava.NETSQLViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ Sư Lập Trình WebASP.NETC#SolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT StaffASP.NETERPNikkiso Vietnam OthersSalary: Negotiable
.Net Developer (C#,SQL)C#SQL.NETQA Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập .Net Web DeveloperASP.NETC#HTML CSSFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên ASP.NETASP.NETOOPC#Kloon Ha NoiSalary: Negotiable
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Lập trình viên WinForm.NETASP.NETKloon Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình ASP.NETASP.NETC#JavaScriptHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more