205 ".NET" jobs for you

Lập trình viên .NETASP.NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NET.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Up to $2000
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình viên C#( $900-$1300)C#.NETEastgate Software Ha NoiSalary: $900 - $1300
.Net DeveloperHTML CSS.NETSQLAVTech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm.NETOracleCRMNhật Cường Software Ha NoiSalary: $350 - $1000
Winform Developer (C#, .NET).NETC#Nhật Cường Software Ha NoiSalary: $500 - $1000
.NET Developer.NETCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: Up to $2000
Lập trình viên FrontendMVC.NETSQLSiten JSC Ha NoiSalary: $500 - $1000
Nhân viên chuyển phần cứng phần mềmASP.NETC++DesignerKowil S Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
DeveloperEnglish.NETSmart World Technology Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $450 - $550
.NET Developer.NETFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ABAP DeveloperASP.NETFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Web.NetASP.NETMVC.NETHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[431] .NET DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
FullStack DeveloperJava.NETPHPTopica Ha NoiSalary: $500 - $1000
10 .Net developers (Fresher)ASP.NETJavaScriptMySQLMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web Developer (.NET)ASP.NETHTML CSSJavaScriptBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
(Senior) .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Thực tập Lập trình PHP, Java, .NETJava.NETPHPInternshipTinh Vân Outsourcing Ha NoiSalary: Negotiable
[430] .Net/Node.JS Team Leader.NETNodeJSFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Junior DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperJava.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
.NET Developer (Fresher/Junior)Java.NETPHPFPT Telecom Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more