94 "AngularJS" jobs for you

Lập trình viên .NET.NETAngularJSHTML CSSSAVIS Việt Nam Ha NoiSalary: $400 - $600
Frontend DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[348] Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Java DeveloperJavaOOP2NF Software Ha NoiSalary: Negotiable
Junior DeveloperHTML/CSSNodeJSMongoDBHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end DevelopersAngularJSHTML/CSSPhotoshopHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[346] PHP DeveloperMVCOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
Front-end Developer (HTML, JS, jQuery) - URGENTAngularJSHTML/CSSJQueryPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Mobile Front-end EngineerAngularJSHTML/CSSJavaScriptDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperAngularJSNodeJSPHPAsia Technology .J.S.C Ha NoiSalary: Negotiable
Frontend DeveloperAngularJSHTML/CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End Software EngineerAngularJSHTML/CSSJavaScriptEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript Tech Lead/ ArchitectAngularJSJavaScriptNodeJSHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript EngineerJavaScriptMongoDBNoSQLHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 Senior .Net Developers.NETFPT Software Da NangSalary: Negotiable
Senior NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSReactJSMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Javascript EngineerJavaJavaScriptHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Node Js ProgrammerAngularJSNodeJSMongoDBMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperJavaScriptPHPRESTfulMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java/Scala Developer (Salary up to $1200)AngularJSJavaScalaEvolable Asia Solutions Ha NoiSalary: Up to $1200
Senior Frontend DeveloperCSSHTML5JQueryZAMO LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Frontend DeveloperCSSHTML5JQueryZAMO LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJ2EEJavaZAMO LLC Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Junior/Mid-level Web DeveloperCSSJavaScriptReactJSBACAJI Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
Junior React DeveloperHTML5ReactJSReact NativeKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Reeracoen
  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more