147 "Bridge Engineer" jobs for you

[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[391] System EngineerLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
UI/UX EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application Security Engineer (Pentester)SecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
QC TesterBusiness AnalystTesterQC QAMitssy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Development Engineer (.net developer).NETMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Associate Software EngineerAngularJSHTML CSSJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java Software EngineerJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher - DevelopersJavaJavaScriptFresherTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Sales EngineerEnglishSales EngineerThakral One Co.,Ltd - Hanoi Branch Ha NoiSalary: $450 - $500
Associate Software Engineer Fullstack WebJavaScriptNodeJSReactJSTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net EngineerASP.NETC#.NETOminext Ha NoiSalary: $500 - $1500
Senior JAVA EngineerJavaJavaScriptOminext Ha NoiSalary: $500 - $1500
Senior iOS EngineeriOSObjective CSwiftOminext Ha NoiSalary: $500 - $1500
Associate Frontend EngineerHTML CSSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Test EngineerEnglishTesterQC QALG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
C/C++ Embedded Software Engineer (Competitive Salary)EmbeddedC languageC++LG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Frontend developer (HTML5, CSS3, Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJS1PAC Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1200

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more