225 "Bridge Engineer" jobs for you

[468] Bridge software engineerPHPAndroidiOSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Full-stack.Net Developer.NETSQLFullstackJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Software Test EngineerAgileTesterQC QAPI.EXCHANGE VIETNAM Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Data EngineerData EngineeringSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
03 Senior Backend Java DeveloperJavaPythonSQLVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $2000
[IT-00017] Senior Server Engineer (C#, .NET)C#.NETMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior QC EngineerAgileQC QAAutomation TestAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python EngineerAgilePythonRESTfulAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerSQLQC QATerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Data EngineerData EngineeringData MiningData ScientistEway Ha NoiSalary: Negotiable
System Engineer/DevOpsDevOpsSystem EngineerEway Ha NoiSalary: $600 - $800
QC EngineerQC QAScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Sr QC EngineerQC QAScommerce Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerQC QAGiao Hàng Nhanh (GHN) Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Sr QC EngineerQC QAGiao Hàng Nhanh (GHN) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Phiên dịch tiếng nhật trong ngành ITBridge EngineerJapaneseCommunicatorSaomaisoft Ha NoiSalary: $400 - $800
Kỹ Sư Cầu Nối BRSEBridge EngineerSaomaisoft Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior iOS DeveloperC languageEnglishiOSMercon Coffee Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
Software Engineer (C/c++)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior System Engineer (Linux)Linux UnixSystem EngineerFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[459] Java Web DeveloperJavaMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Nhân viên thiết kế UI/UXDesignerFlashPhotoshopFuntap Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more

Chuyện “share CV”

Nhỏ Nhi Hà trong team kể, lúc săn ứng viên dev kia, hắn bảo: "không hiểu sao không có nhu cầu tìm việc mà qua giờ HR gọi liên tục" Thế là kiểm tra ngay lại thông-tin-hành-lang, thì y như dự...

Read more