177 "Business Analyst" jobs for you

Application QAQC QATesterSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application Developer.NETJavaJavaScriptSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềmBusiness AnalystTruong Hai Auto Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Telecom EngineerNetworkingHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DevelopersJavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Software TesterTesterQC QANUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTesterQC QAVinabenri Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1100
Product ExecutiveBusiness AnalystProject ManagerUI-UXGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
IT Sales ExecutiveTeam LeaderSaleBusiness DevelopmentSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
Senior / Associate Quality ControlTesterQC QAAutomation TestKyanon Digital Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Product ManagerAgileProduct ManagerProject ManagerKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Test LeadQC QATesterGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Database AdministratorDatabasePostgreSqlMongoDBLARION Computing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior QC EngineerQC QAAutomation TestTesterGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystSoftware ArchitectBusiness AnalystMP Telecom Ha NoiSalary: Negotiable
IT Recruitment InternRecruiterInternshipKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-time TesterEnglishTesterQC QAMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Product ExecutiveDesignerProduct ManagerUI-UXGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPRESTfulMVCGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more