99 "C language" jobs for you

IT Application Developer.NETASP.NETC#Keppel Land Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[267] Experienced NLP developerNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
IT Application Programmer.NETDatabaseC#Circle K Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[335] Senior PHP DeveloperEnglishOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Da NangSalary: $800 - $1500
Software Test EngineerTesterQC/QASQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database Administrator (DBA)SQLDatabaseNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[328] Data Integration EngineerDatabaseData EngineeringPythonBigData$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
[327] Data Analysis EngineerData EngineeringBigDataMachine LearningData Mining$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[326] HA Data Analysis ArchitectData EngineeringBigDataData MiningMachine Learning$2000 ++Data ScientistJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $2000 - $2500
[54] Senior Ruby on RailsEnglishRuby on RailsMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
.NET Software Architect (strong Front-End, 01 month' salary joining bonus).NETJavaScriptAngularJSKMS Technology Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
iOS/Andriod DeveloperAndroidC++PHPFONBELL SOLUTION Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Ruby Developer (Up to $2000)RubyRuby on Rails$1000 ++YOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
GoLang DeveloperJavaPythonGoLangZALORA Group Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Mobile App DeveloperAndroidMobile AppsObjective CTrueMoney Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Senior DevOps EngineerLinux/UnixDevOpsSystem AdminTrueMoney Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Lập trình viên C++C++C languageLinux/UnixELCOM Corp Ha NoiSalary: From $700
Back end Developer (Python, java web)DatabaseJavaPythonFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
Software Architect (Nha Trang - Khanh Hoa)Software ArchitectCommunicatorINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
Embedded Linux Application EngineerEmbeddedEnglishPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more