150 "C language" jobs for you

Software EngineerC languageHTML CSSJavaScriptZalo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior Full Stack DevelopersAngularJSHTML CSSJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
WordPress Plugin Developer - PHP DeveloperJavaScriptPHPWordpressWBCS Inc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Digital MarketersSocial MediaOnline MarketingStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sales EngineersSales EngineerStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End Developer with UX-UI ExperienceUI-UXHTML CSSJavaScriptStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Digital) MarketersSocial MediaOnline MarketingStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHP/ PHP LeaderPHPSystem EngineerTeam LeaderGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JAVAJavaJavaScriptGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Software EngineerC languageEmbeddedITHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
DeveloperEnglish.NETSmart World Technology Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $450 - $550
Senior Web - Application DeveloperMySQLPHPCodeIgniterAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
JS Web Developer (Work-from-home)HTML CSSJavaScriptPythonRTB.cat OverseaSalary: $400 - $800
Senior PHP/Golang DeveloperPHPNoSQLGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
5 Embedded Software Engineer (C/C++)C++C languageEmbeddedPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Embedded Software EngineersC++EmbeddedBan Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DevelopersC#Ban Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
03 Software Engineers - Very Attractive PackageC#JavaPythonMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lead Ruby on Rails (Full-stack)AgileJavaScriptRuby on RailsHuman Benefits Ho Chi MinhSalary: $1250 - $2500
[429] Marketing DesignerDesignerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Junior/Senior PHP/Laravel developerOOPPHPLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1200
Mid/Senior Web MVC.Net DevelopersASP.NETC#MVCAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more