120 "C language" jobs for you

Japanese Speaking Project ManagerAndroidJapaneseJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front End DeveloperAngularJSHTML CSSPHPSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DeveloperC++iOSGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Fresher PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Unity Game DeveloperC#GamesUnityGear Inc. Ha NoiSalary: $600 - $1300
Senior Mobile DeveloperAndroidC++RESTfulPakCo Trade & Technology Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: From $600
Digital StrategiesCommunicatorOnline MarketingSocial MediaLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
English CopywriterEnglishCommunicatorContent MarketingLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
TesterEnglishTesterQC QALung Vang JSC Da NangHot JobSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglishLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Product OwnerProduct ManagerProject ManagerScrumLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Product CoordinatorAgileScrumLung Vang JSC Da NangSalary: $500 - $1000
C/C++ Embedded Software Engineer (Competitive Salary)EmbeddedC languageC++LG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
150 Fresher/ Junior C/ Embedded EngineersC++C languageEmbeddedFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Intermediate C++ DevelopersC++C languageEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
SEO SpecialistSEOOnline MarketingTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Android Developer (Senpay.vn)AndroidAdtop Ho Chi MinhSalary: From $500
Java CI Engine DeveloperEnglishJavaDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Linux DeveloperEnglishLinux UnixDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[URGENT] 02 Technical Project LeadersProject ManagerTeam Leader$1000 ++PowerGate Software Ha NoiSalary: $1000 - $1500
10 PHP Senior DevelopersAngularJSPHPIntelligence Business Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more