204 "C language" jobs for you

[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
Senior Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Server Administrator (Fresher)DatabaseIT SupportSystem AdminBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
Content Writer/ Digital MarketingDesignerContent MarketingSocial MediaBeeSight Soft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
JAVA DeveloperEnglishJavaJavaScriptBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[523] Computer Shop AssistantEnglishITMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Senior PHP DeveloperPHPSQLMVCZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperC#.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Junior/Senior/Experience)Business AnalystTesterQC QAARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
PHP Technical LeaderMySQLPHPCakePHPClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000
03 Senior PHP DevelopersHTML CSSPHPSQLClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $700 - $1300
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Content WriterOnline MarketingContent MarketingSocial MediaOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ Software EngineerC++C languageTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS developeriOSSwiftRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
[112] Senior iOS DeveloperiOSObjective CSwiftJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $900
Senior Game Server EngineerGamesSystem EngineerGear Inc. Ha NoiSalary: Negotiable
Unity Game DeveloperGamesUnityC#Gear Inc. Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[429] Marketing DesignerDesignerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Embedded Software EngineerC++EmbeddedLinux UnixGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Process Quality Assurance Engineer (ISO, CMMI)AgileProject ManagerScrumGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Android - iOS DeveloperAndroidiOSAutomation TestGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: $500 - $700

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more