272 "CSS" jobs for you

[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[456] Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $350 - $500
[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
[533] Senior PHP DeveloperPHPHTML CSSJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
UI/UX DesignerHTML CSSUI-UX3D ModelingHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior NodeJS Back-End DeveloperHTML CSSNodeJSPHPHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptReact NativeBNT COMTECH,. JSC Ha NoiSalary: $350 - $450
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[527] Hybrid Mobile DeveloperMobile AppsJavaScriptHTML CSSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Javascript Developer (Intern/Beginner/Junior)AngularJSHTML CSSJavaScriptOwnego Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
.NET Front End/Back End DeveloperHTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[319] Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[516] Front-End/JavaScript DeveloperJavaScriptReactJSHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Front-end DeveloperAngularJSHTML CSSReactJS70 Pixels Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front end developerHTML CSSJavaScriptReactJSBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[504] Front-end JS DeveloperAngularJSHTML CSSScrumJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Ruby on Rails DeveloperHTML CSSJavaRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more