86 "C++" jobs for you

C++ Software EngineerC++C languageTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ Software DeveloperC++Mauna Kea Technologies Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
Game DeveloperC#C++UnityRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C/C++ DeveloperC++MySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Embedded DeveloperC#C++EmbeddedPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Embedded Software EngineerC++EmbeddedLinux UnixGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior C++ DevelopersC++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Negotiable
Software EngineerC++$1000 ++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Up to $2000
Senior Games Mobile DeveloperGamesC#C++Athena Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[IT-00010] HTML5 Game DeveloperC++JavaScriptMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Software Engineer (C/c++)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software engineer (C++, Erlang)C++AntBuddy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[453] Online Game Server Development Engineer (C++)C++EnglishMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersHot Job!Salary: Negotiable
[451] Cocos2dx Client DeveloperC++EnglishChineseMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersHot Job!Salary: Negotiable
Embedded Software EngineerC#C++EmbeddedBan Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Intern (Voice recognition researcher)C++C languageNodeJSInternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
IT Intern (Automotive application project)C#C++InternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên chuyển phần cứng phần mềmASP.NETC++DesignerKowil S Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
iOS DeveloperC++iOSUI-UXApps Cyclone Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình Game Cocos2dxC++GamesHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C ++ DeveloperC++EmbeddedTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End Web DeveloperC#C++JavaH2 Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
5 Embedded Software Engineer (C/C++)C++C languageEmbeddedPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Embedded Software EngineersC++EmbeddedBan Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperC++HTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên C/C++C++Tinh Vân Outsourcing Ha NoiSalary: Up to $1000
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++/Networking Software EngineerC++NetworkingTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more