104 "C#" jobs for you

[IT-00017] Senior Server Engineer (C#, .NET)C#.NETMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
03 Software Engineers - Very Attractive PackageC#JavaPythonMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[IT-00007] Technical Leader (C#, Java)C#JavaMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior .NET DevelopersC#.NETSoftware ArchitectPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Lập trình viên .NetASP.NETC#MVCHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
Junior .Net DeveloperC#.NETSwiftVenture Management Consulting Group Ha NoiSalary: Negotiable
Embedded Software EngineerC#C++EmbeddedBan Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Intern (Automotive application project)C#C++InternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên C#( $900-$1300)C#.NETEastgate Software Ha NoiSalary: $900 - $1300
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Winform Developer (C#, .NET).NETC#Nhật Cường Software Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-End Web DeveloperC#C++JavaH2 Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Mobile Developer (C#, Xamarin)C#Mobile AppsReact NativeAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Lập trình viên iOSC#JavaObjective CISORA Soft Ha NoiSalary: $500 - $700
.Net DevelopersC#Ban Vien Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETFPT Telecom Ha NoiSalary: $650 - $1000
Lập trình viên DotNetC#Database.NETGSOT Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Server EngineerC#MySQL.NETPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Nhân viên Triển Khai Phần MềmASP.NETC#.NETLinkQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên Lập TrìnhC#IT SupportMySQLLinkQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mid/Senior Web MVC.Net DevelopersASP.NETC#MVCAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior Sitecore .NET DeveloperASP.NETC#.NETAleph Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more

Chuyện “share CV”

Nhỏ Nhi Hà trong team kể, lúc săn ứng viên dev kia, hắn bảo: "không hiểu sao không có nhu cầu tìm việc mà qua giờ HR gọi liên tục" Thế là kiểm tra ngay lại thông-tin-hành-lang, thì y như dự...

Read more