125 "Database" jobs for you

Senior DevOps EngineerLinux/UnixDevOpsSystem AdminTrueMoney Ha NoiFeatured JobSalary: Negotiable
[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
[254] Senior PHP DeveloperPHPJavaScriptEnglishMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)Featured JobSalary: $1200 - $1500
PHP Wordpress DevelopersWordpressMySQLLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Software EngineerPHPMVCLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database AdminECPay (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Chuyên viên Phần mềmC#Database.NETCFC Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPDCV Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Data EngineerPHPPythonRubyZALORA Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NET.NETSQLDCV Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
QA/TesterTesterQC/QAAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java Software EngineerJ2EEJavaOOPTrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
QA Automation EngineerDatabaseTesterQC/QATrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile App DeveloperAndroidMobile AppsObjective CTrueMoney Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
10 Web PHP DeveloperPHPAnPSoft LTD Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior Software QCQC/QATesterAI&T (Advanced Intelligent & Technology) Ha NoiHot JobSalary: $700 - $1500
Internship in IT Risk Assurance (IT Audit)PwC Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back end Developer (Python, java web)DatabaseJavaPythonFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
QC TestersTesterQC/QADCV Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $600
Senior NodeJS DeveloperNodeJSJavaScriptHTML5Vinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • SPARK X LAB VIETNAM
  • Employment Hero
  • ZALORA Group
  • TrueMoney
  • FPT Telecom
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhập môn tuyển dụng căn bản

Note này trước đây mình viết trong group Launch, nhằm giúp đỡ anh chị em founder các công ty hiểu thêm về công tác tuyển dụng và tuyển dụng hiêu quả hơn. Nay mình share lại ở đây, mong nhận được...

Read more

Hết giờ là biến!

Hãy luôn rời văn phòng đúng giờ! Chủ đề work-life balance là luôn luôn hot, và luôn có cãi nhau, vì góc nhìn mỗi người mỗi khác. Bài này trên Linkedin, được 100,818 likes, 3,993 comments...

Read more