288 "Freelance Part time" jobs for you

[383] Senior Python Back-End Developer (Algorithm Focused Consultant)EnglishPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[370] Video EditorJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $300 - $500
[372] Senior Marketing ExecutiveJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1200
QC / TestersTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DevelopersHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Python ProgrammerPythonPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
C++ DeveloperC++.NETOOPEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
Senior Ruby On RailsRubyRuby on RailsKins Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1800
Key Account Executive (IT Project)Sales EngineerITBusiness DevelopmentDelfi Technologies Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
iOS DeveloperC++iOSGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidC++JavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain EvangelistNodeJSLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Machine Learning EvangelistNodeJSMachine LearningLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Development Engineer (.net developer).NETMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lead Front-End DeveloperAngularJSDrupalHTML CSSAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more