208 "Freelance Part time" jobs for you

Android DevelopersAgileAndroidJavaPIXA Studio Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
PHP Developer (All levels)MySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 Java Developers ( All levels)JavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 iOS Developers (All levels)iOSMobile AppsObjective CSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 .NET Developers (ASP.NET, MVC, Sitecore)ASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application QAQC QATesterSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application Developer.NETJavaJavaScriptSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Software Quality Control (QA/QC)TesterQC QADream Viet Education (Kyna.vn) Ho Chi MinhSalary: From $500
Senior PHP DeveloperPHPYiiCodeIgniterDream Viet Education (Kyna.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Senior Java DevelopersJavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Software TesterTesterQC QANUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Android DeveloperAndroidJavaNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTesterQC QAVinabenri Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1100
Senior Automation TesterSQLTesterAutomation TestQC QASomotsoft International Inc Ho Chi MinhSalary: Negotiable
100 Senior PHP DevelopersPHPFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Java Back-end Developers (JavaScript, HTML5, CSS)JavaJavaScriptANTS Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
05 PHP DevelopersPHPYiiNoSQL3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
.NET DevelopersASP.NETMVC.NET3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
Oracle DBADatabaseOracleEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DevelopersPHPCakePHPDatabaseEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Sales ExecutiveTeam LeaderSaleBusiness DevelopmentSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
Graphic DesignerDesignerEnglishIT SupportSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more