368 "Freelance Part time" jobs for you

Junior React-Native DevelopersAgileAndroidReact NativePIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $350 - $800
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
WordPress Plugin Developer - PHP DeveloperJavaScriptPHPWordpressWBCS Inc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Java Developers - All levelsAgileJavaRESTfulEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
The Internship ProgrammeInternshipStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack DeveloperFullstackJavaScriptHTML CSSStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Product ManagerUI-UXVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập Trình Viên JAVAJavaTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
Back-end Engineer (Ruby on Rails/PHP/JS)JavaScriptPHPRuby on RailsRobust Tech House Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer FresherEnglishOOPRuby on RailsCodebox Solutions Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
Software QA Engineer (Manual)EnglishQC QATesterCodebox Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
.Net DeveloperHTML CSS.NETSQLAVTech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập lập trình viên Javascript / Angular JS (Part time or Full time)AngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập Junior AngularjsAngularJSITInternshipPowerGateSoftware Ha NoiSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Android DeveloperAndroidMobile AppsXMLPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Freelance UI/UX Graphic DesignerFreelance / Part-timeUI-UXDesignerPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Project ManagerProject ManagerSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DBA/ Database AdministratorDatabaseNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Sales Executive (IT Solution)SaleBusiness DevelopmentSmartOSC Ha NoiSalary: $700 - $1500
Junior React JS DeveloperJavaScriptUI-UXReactJSmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React JS DevelopersJavaScriptReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerTesterQC QAYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more