46 "Games" jobs for you

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
10 Web Game DevelopersGamesNodeJSUnityMikado Game Ha NoiSalary: Up to $800
[312] Senior Unity DeveloperC#GamesUnityMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Game TesterGamesTesterQC QABạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $300 - $600
Unity Client DeveloperUnityGamesNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Unity DeveloperC#GamesUnityHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Cocos2D-JS Game DeveloperHTML CSSJavaScriptGamesBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Senior Game DesignerEnglishGamesProject ManagerGear Inc. Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Game DesignerDesignerGamesNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Trưởng dự án GameGamesCông ty Cổ phần Funtap Ha NoiSalary: Negotiable
Vận hành GameGamesCông ty Cổ phần Funtap Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Vận hành GameGamesCông ty Cổ phần Funtap Ha NoiSalary: Negotiable
Trưởng dự án GameGamesCông ty Cổ phần Funtap Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên kiểm thử phần mềm - TesterTesterQC QAOnOnPay Việt Nam Ha NoiSalary: $400 - $600
Unity Game DeveloperC#GamesUnityGear Inc. Ha NoiSalary: $600 - $1300
Fresher HTML5 DeveloperGamesHTML CSSJQueryHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[172] 2D Concept Artist2D Concept ArtistSpineJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $900
iOS DevelopersiOSMobile AppsITEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Unity Game DeveloperC#GamesUnityHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Project ManagerEnglishManagerProject ManagerGear Inc. Ha NoiSalary: $1500 - $3000
Lập trình Html 5 - Team LeaderHTML CSSGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Server DeveloperJavaScriptGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên Cocos2D-XAndroidGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D Graphic ArtistGFXGameloft Đà Nẵng Da NangSalary: Negotiable
UI/UX DesignerUI-UXJavaScriptHTML CSSPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $800

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Cò việc làm :D

Headhunter có quan hệ rộng, giỏi ăn nói, biết cách thuyết phục ứng viên, biết sales, biết làm hài lòng khách hàng, biết PR bản thân ... và có thu nhập cao là những thứ mà người ta hay đồn (ảo...

Read more

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more