34 "Games" jobs for you

Unity Game DeveloperC#GamesUnityHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Project ManagerEnglishManagerProject ManagerSixth Gear Studios Viet Nam Co., Ltd Ha NoiSalary: $1500 - $3000
Lập trình Html 5 - Team LeaderHTML CSSGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Server DeveloperJavaScriptGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên Cocos2D-XAndroidGamesHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
3D Graphic ArtistGFXGameloft Đà Nẵng Da NangSalary: Negotiable
UI/UX DesignerUI-UXJavaScriptHTML CSSPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Full Stack DeveloperJavaScriptNodeJSPHPDSV TECH AND APP CORP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA Game TesterQC QATesterGamesGameloft Đà Nẵng Da NangHot JobSalary: Negotiable
Product OwnerAgileProduct ManagerScrumMySQUAR Ho Chi MinhSalary: From $1000
HTML 5 TEAM LEADERGamesJavaNodeJSHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)GamesUnityiOSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
Game Server DeveloperGamesJavaNodeJSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
Game Developer (Cocos2d-x C++)C++GamesYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
UNITY CLIENT GAME DEVELOPERAndroidiOSUnityNHN Entertainment Singapore Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Unity DeveloperC#C++$1000 ++Amanotes Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
C++ ProgrammersC++GamesMobile AppsGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Video Game ProducerGamesEnglishProject ManagerGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Game DesignerGamesDesignerFlashGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Game Server & Client DeveloperGamesNodeJSJavaScriptDinosys Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
[255] Graphic DesignerGamesDesignerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $900
Senior Android DeveloperGamesAndroidME Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Game Team Leader/ManagerGamesMobile AppsJavaME Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game DesignerGamesThủ Đô Multimedia Ha NoiSalary: Negotiable
Game Unity DevelopersUnityGamesSQLVua Trò Chơi Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more