47 "Games" jobs for you

HTML 5 TEAM LEADERGamesJavaNodeJSHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)GamesUnityiOSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
Game Server DeveloperGamesJavaNodeJSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
Game Developer (Cocos2d-x C++)C++GamesYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
[312] Senior Unity DeveloperC#UnityMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
UNITY CLIENT GAME DEVELOPERAndroidiOSUnityNHN Entertainment Singapore Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Unity DeveloperC#C++$1000 ++Amanotes Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
C++ ProgrammersC++GamesMobile AppsGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Video Game ProducerGamesEnglishProject ManagerGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Game DesignerGamesDesignerFlashGameloft (HN) Ha NoiSalary: Negotiable
Game Server & Client DeveloperGamesNodeJSJavaScriptDinosys Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
[255] Graphic DesignerGamesDesignerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $900
PHP DeveloperPHPOOPMVCMySQUAR Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperGamesAndroidME Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Game Team Leader/ManagerGamesMobile AppsJavaME Corp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game DesignerGamesThủ Đô Multimedia Ha NoiSalary: Negotiable
Game Unity DevelopersUnityGamesSQLVua Trò Chơi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA TesterGamesQC/QATesterPlayfury Ho Chi MinhSalary: From $700
Lead Back-End (Game Server)DatabaseGamesPHPMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1500 - $2500
Junior Game Programmers (Unity)GamesUnityGenix Lab Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $600

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more