301 "HTML5" jobs for you

[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[510] Junior Wordpress DeveloperWordpressPHPJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $600
Full Stack DeveloperJavaScriptPHPLaravelPangara Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Web DesignerPHPHTML CSSQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
DesignDesignerHTML CSSPhotoshopStarts Media Ho Chi MinhSalary: $350 - $550
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800
Back-end DeveloperHTML CSSMagentoPHPHR Magenest Ha NoiSalary: $400 - $1500
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Lập trình viên PHPHTML CSSPHPCakePHPITBiz Ha NoiSalary: $500 - $1000
NodeJS DeveloperNodeJSAngularJSHTML CSSiNET Software Ha NoiSalary: $350 - $800
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Senior Front-end DeveloperHTML CSSUI-UXJQuerySmartOSC Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Lập trình React NativeReact NativeMobile AppsDatabaseHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Web DeveloperJava.NETFresherRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Web - Mobile DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Front - End JavaScript/ Angular DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptOrient Software Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400
.NET DevelopersASP.NETHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
App Mobie DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $350 - $550
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Senior Front-end Web DeveloperJavaScriptAngularJSHTML CSSXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more