201 "IT Support" jobs for you

[265] Experienced iOS DeveloperiOSObjective CSwiftMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
IT Application Developer.NETASP.NETC#Keppel Land Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Support Level 1 – Customer CareNetworkingInternshipGiải Pháp Việt (vHost) company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[265] Experienced iOS DeveloperiOSObjective CSwiftMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Junior PHP DeveloperPHPWordpressDrupalKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Amazon Web Services ManagementLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ha NoiSalary: $500 - $900
IT Application Programmer.NETDatabaseC#Circle K Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAngularJSPHPWordpressScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
Java DeveloperJavaOOPDatabaseNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Ruby on Rails Developer (Need: build team with 4 members)Ruby on RailsNoSQLData Engineering[HCMC] Waverley Software Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
Software Developer (.NET).NETSQLJavaScriptNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)Mobile AppsFullstackReactJSEmployment Hero Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Product ManagerEnglishProduct ManagerUI-UXHello Bacsi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[329] Database Administrator (DBA)DatabaseBigData$1000 ++NoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[328] Data Integration EngineerDatabaseData EngineeringPythonBigData$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
[327] Data Analysis EngineerData EngineeringBigDataMachine LearningData Mining$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[326] HA Data Analysis ArchitectData EngineeringBigDataData MiningMachine Learning$2000 ++Data ScientistJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $2000 - $2500
[316] Technical Project ManagerAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1300 - $1500
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000
Senior Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $1000 - $1200

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more