219 "IT" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Java AEM DeveloperJavaSoftware ArchitectAleph Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1700
QC FresherTesterQC QAITYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
Nhân viên tư vấn triển khai hệ thống NetworkNetworkingIT SupportFPT Information System Ha NoiSalary: $500 - $750
Java Senior DevelopersEnglishJava8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
IT RecruiterRecruiterITSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
IT ManagerIT SupportSystem EngineerNetworkingFLC Samson OthersSalary: Negotiable
Thực tập sinh Nhân sựInternshipRecruiterHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Android DeveloperAndroidiOSITFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPJavaScriptPHPITFuntap Ha NoiSalary: Negotiable
Junior QAQC QATesterFITi Ha NoiSalary: $200 - $400
02 Junior Python DevelopersDjangoERPPythonFITi Ha NoiSalary: $200 - $400
PHP Technical LeadEnglishPHPTeam Leader8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Nhân viên triển khai phần mềm$500++ITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Hỗ trợ IT phần mềmIT SupportTesterECPay (Hanoi) Ha NoiSalary: $300 - $400
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectFullstackLifesUp Ha NoiSalary: Negotiable
IT SupportIT SupportSystem AdminGlaxoSmithKline Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Assistant Marketing ManagerEnglishITCommunicatorIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.Net DeveloperAngularJSASP.NETHTML CSSEdenred Vietnam Limited Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QA ManagerQC QATesterProject ManagerRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
Nhân viên kỹ thuật SEMIT SupportSEMOnline MarketingCleverAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM LÀM VIỆC TẠI TOKYOBridge EngineerJapaneseSoftware ArchitectCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Technical Support EngineerIT SupportSystem EngineerCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $400 - $700

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more