328 "IT" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
Thực tập sinh IT Phần CứngIT SupportHAL Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT TraineeIT SupportNetworkingNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $300
[562] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
[561] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
UI/UX Designer (Intern/Fresher)DesignerUI-UXAdobe Creative SuiteOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT SupportIT SupportNetworkingSystem EngineerOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Recruitment ExecutiveRecruiterLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Network Administrator/EngineerNetworkingSystem AdminSecurityLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Manager ( Java, PHP)Product ManagerSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Help DeskEnglishIT SupportGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Helpdesk Specialist (Front)IT SupportSoftware ArchitectHardwareFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/Groovy Developer & Solution EngineerBusiness AnalystJavaSoftware ArchitectRnD4U Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
PHP DeveloperPHPSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên Phát triển ứng dụngASP.NETJ2EEJavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperC#J2EEJavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
Software QA/QC TesterQC QAITAutomation TestDigiNet Ho Chi MinhSalary: $250 - $500
IT Support/ IT HelpdeskIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
Kỹ thuật SystemIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $450 - $950
System EngineerIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Security EngineerIT SupportSystem EngineerSecurityFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Network EngineerIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Lâp trình viênASP.NETC#JavaViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DesignerIllustratorAdobe Creative SuitePhotoshopNilead Informatics Services Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Chuyên viên kinh doanhSales EngineerSaleBusiness DevelopmentITBiz Ha NoiSalary: $350 - $700
Trưởng nhóm Kinh doanhSales EngineerSaleBusiness DevelopmentITBiz Ha NoiSalary: $400 - $700

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more