236 "JQuery" jobs for you

PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 .Net developers (Fresher)ASP.NETJavaScriptMySQLMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaMySQLPHPPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Web Application (.NET, MVC, ASP.NET)ASP.NETC#MVCBUCA JSC Ha NoiSalary: $400 - $1000
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
Senior/Junior .NET Web DeveloperASP.NETHTML CSSJavaScriptBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
WordPress DeveloperPHPWordpressWpProCare Da NangSalary: Negotiable
Magento Backend DeveloperMagentoPHPDevOpsSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình PHPHTML CSSNodeJSPHPCông ty Cổ phần iNET Ha NoiSalary: $500 - $1000
Thực tập sinh Front - EndHTML CSSJavaScriptJQueryInternshipHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperHTML CSSJavaScriptJQuerySpringWorks Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Lead Front-End DeveloperAngularJSDrupalHTML CSSAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000
.NET DeveloperASP.NETC#MySQLFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developers (ASP.NET, MVC, Sitecore)ASP.NET.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
8 Junior Web DevelopersHTML CSSPHPPythonQuodisy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên PHPHTML CSSJavaScriptMySQLMytour Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $900
Front end DeveloperAngularJSMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập sinh Front endHTML CSSJQueryInternshipHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên Front endHTML CSSJavaScriptJQueryHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $400 - $600
.NET Developers (ASP.NET, MVC, Sitecore)ASP.NET.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher HTML5 DeveloperGamesHTML CSSJQueryHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[375] Junior - Experienced Front end DeveloperHTML CSSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $750

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more