377 "JQuery" jobs for you

[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[532] PHP DevelopersPHPJavaScriptJQueryMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1100
[533] Senior PHP DeveloperPHPHTML CSSJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Thiết kế Web/MobileDesignerUI-UXPhotoshopHachium Ha NoiSalary: $400 - $1000
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPAngularJSPHPLaravelHachium Ha NoiSalary: $350 - $900
Front-End DeveloperHTML CSSJQueryJavaScriptAllgrow-Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Web DeveloperJavaJavaScriptMitrais Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
.NET DeveloperC#.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
Senior PHP DeveloperPHPSQLFullstackARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
Senior Mobile Developers (Android, iOS)iOSMobile AppsSwiftARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
[512] PHP Team LeaderJavaScriptPHPEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
[186] Junior PHP DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $500
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
Senior Front end developerHTML CSSJavaScriptReactJSBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPHTML CSSJQueryPHPPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Lập trình viên PHPJavaScriptMySQLPHPTín Tốc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end Developer (02)HTML CSSJQueryWooCommerceHR Magenest Ha NoiSalary: $500 - $800

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more