396 "JQuery" jobs for you

[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[563] Wordpress DeveloperWordpressMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $750 - $1000
Junior PHP Developer ( Laravel - AngularJS)AngularJSPHPLaravelUnicorn Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java EngineersJ2EEJavaJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lập Trình Viên Phát Triển Phần MềmERPJavaScriptPythonHHD Group Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[559] Senior PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1200
PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMytour Vietnam Ha NoiSalary: $400 - $600
Devops/System EngineerPythonSystem EngineerDevOpsCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $2500
Junior Ruby DevelopersJavaScriptRubyRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Magento Developers (All levels)MagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Software DevelopersAgileJavaScriptNoSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Lập Trình ViênNBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperJavaJavaScriptRubyTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viênASP.NETC#C++NBN Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
Ruby on Rails DeveloperEnglishRuby on RailsCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
[532] PHP DevelopersPHPJavaScriptJQueryMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1100
[533] Senior PHP DeveloperPHPHTML CSSJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more