151 "JSON" jobs for you

Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidJavaMobile AppsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[318] Fresher Developer (iOS/Android)Mobile AppsiOSAndroidMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $350 - $700
Android/iOS DeveloperAndroidiOSRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile Developers (Android, iOS)iOSMobile AppsSwiftARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS/Android EngineersAndroidiOSObjective Cbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[491] iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1500
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperPHPCakePHPITNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
PHP DeveloperJQueryJSONMySQLUni Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[Urgent] Junior/Senior Magento DevelopersJavaScriptMagentoPHPEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
React Native Mobile EngineerHTML CSSSQLReact NativeAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Software Developers Java/.NET/PHPJava.NETPHPMB SHINSEI FINANCE Ha NoiSalary: $500 - $1200
[472] Android DeveloperMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
Android DeveloperAndroidJavaOOPJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên iOS/AndroidAndroidiOSJavaCông ty CP MISA - Trung tâm phát triển phần mềm Ha NoiSalary: $600 - $1500
Senior PHPMySQLPHPITPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Leader PHPHTML CSSMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
02 IOS DevelopersiOSProject Manager3S Intersoft Ha NoiSalary: From $1000
Magento DeveloperJavaScriptMagentoEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CIT Consultis Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Team Leader iOS (Swift)iOSObjective CSwiftMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Back-End Developer with UX-UI ExperienceUI-UXJavaScriptHTML CSSStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more