54 "JSON" jobs for you

iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[351] Senior Android DeveloperAndroidJavaJSONMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[352] Junior iOS DeveloperiOSObjective CSwiftMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
Front-end DevelopersAngularJSHTML/CSSPhotoshopHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPYiiSQLIkorn Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Salesforce Tech Lead/ Architect/ Senior DeveloperHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sharepoint Developement Team LeadMVCSharepointTeam LeaderDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer (Ruby on Rails)Ruby on RailsViral Foundry Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Junior/Mid-level Web DeveloperCSSJavaScriptReactJSBACAJI Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
[323] Mobile DeveloperAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $750 - $1000
MOBILE DEVELOPERAndroidiOSMobile AppsWAV Ho Chi MinhSalary: $750 - $1000
[315] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
iOS/Andriod DeveloperAndroidC++PHPFONBELL SOLUTION Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Android DeveloperAndroidMobile AppsGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPDCV Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile App DeveloperAndroidMobile AppsObjective CTrueMoney Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Software Developer.NETC#HTML5Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax Ha NoiSalary: $600 - $750
Lập Trình viên HTML5/ CSS/ XMLASP.NETHTML5XMLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftFPT Telecom Ho Chi MinhHot JobSalary: $600 - $800
Back end Developer (Python, java web)DatabaseJavaPythonFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
.Net DeveloperASP.NETTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
Senior Java DeveloperJavaRESTfulDatabaseVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior Front-end Developer (1 month's salary Sign-on bonus)CSSHTML5JavaScriptKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Reeracoen
  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more