183 "Japanese" jobs for you

React JS DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư cầu nốiJapaneseJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (iOS)iOSJavaScriptMobile AppsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
JS React DeveloperJavaJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperJavaScriptRubyRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Control software Development EngineerC languageJapaneseITNATA OverseaSalary: $2000 - $3200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Developer (All Levels)J2EEJavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
QC TesterQC QATesterSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJavaSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2 Android DevelopersAndroidDatabaseEnglishPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior/Junior Unity DevelopersGamesJapaneseUnityBeetsoft Ha NoiSalary: $750 - $1500
QC Engineer (Junior/Senior/Experience)Business AnalystTesterQC QAARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
Senior PHP DeveloperPHPSQLFullstackARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
Japanese Bridge System EngineerBridge EngineerJapaneseProject ManagerARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[521] Bridge Software Engineer (N2, ở VN)JapaneseBridge EngineerITMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2000 - $3000
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[319] Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[13] Japanese CommunicatorJapaneseCommunicatorMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $800
Bridge System Engineer (Tokyo)AndroidiOSJapaneseEvolable Asia Solutions OverseaSalary: $2500 - $4000
Ruby on Rails DeveloperHTML CSSJavaRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DevelopersAndroidiOSJavaGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 iOS DeveloperiOSObjective CSwiftPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more