122 "Japanese" jobs for you

Fresher Blockchain DeveloperFresherBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PHẦN MỀM LÀM VIỆC TẠI TOKYOBridge EngineerJapaneseSoftware ArchitectCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
FrontEnd/Unity/Ruby on Rails/Python/AI (Math) internshipPythonRuby on RailsUnityInternshipGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperAngularJSReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerRESTfulDevOpsFirebase APIGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Android DeveloperAndroidMobile AppsXMLPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
Lập trình viên PHP/ PHP LeaderPHPSystem EngineerTeam LeaderGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JAVAJavaJavaScriptGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Quality AssuranceQC QACMC Global Ha NoiSalary: $700 - $1000
Jave Developer (onsite in Japan)J2EEJapaneseJavaCMC Global OverseaSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python/ JavaScript/ RoR DevelopersJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Salesforce DeveloperJavaPHPMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Project ManagerJavaPHPProject ManagerMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Ruby on Rails DevelopersRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Ruby on RailsAngularJSHTML CSSRuby on RailsCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperC++HTML CSSPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopersMagentoMySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Process Quality Assurance (PQA)QC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $700
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Kỹ sư cầu nối (BrSE)Bridge EngineerJapaneseCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more