68 "Japanese" jobs for you

PHP Developer (All levels)MySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 Java Developers ( All levels)JavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 iOS Developers (All levels)iOSMobile AppsObjective CSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 .NET Developers (ASP.NET, MVC, Sitecore)ASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
100 Senior PHP DevelopersPHPFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 PHP DevelopersPHPYiiNoSQL3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
Nhân viên Nhập liệu Tiếng Nhật (Không cần Kinh nghiệm)Data EntryJapaneseFPT Software Da NangSalary: Negotiable
Chuyên viên Quản lý Chất lượng (N3 Japanese, No exp required)QC QATesterJapaneseFPT Software Ha NoiSalary: $400 - $500
Phiên dịch viên tiếng NhậtJapaneseCommunicatorHanel Software Solutions JSC Ha NoiSalary: $500 - $1200
Bridge Engineer (PHP/JP)Bridge EngineerJapanesePHPAdAsia Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Frontend EngineerHTML CSSJavaScriptPHPAdAsia Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Al Machine Learning Engineer (Java/Python)Artificial IntelligenceJavaPythonAdAsia Vietnam Ho Chi MinhSalary: From $1400
Phiên dịch viên tiếng NhậtJapaneseCommunicatorHanel Software Solutions JSC Ha NoiSalary: $500 - $1200
50 Fresher/Junior C++/MFC DevelopersFresherC++FPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher PHP DevelopersPHPLaravelLAMPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperJavaScriptPostgreSqlRuby on RailsBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersiOSObjective CSwiftBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HN, HCM, ĐN] 60 Infrastructure Operators (Work in Japan)ITFPT Software OverseaSalary: Negotiable
Nhân viên tiếng Nhật (N3)JapaneseHTML CSSFPT Software Da NangSalary: Negotiable
Japanese CommunicatorsJapaneseFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
03 Team Leads/ Project Managers.NETC++FPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystsBusiness AnalystFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AX Application Consultants (Finance)ERPFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA EngineerJapaneseTesterQC QAReeracoen Ho Chi MinhHot JobSalary: $600 - $1000
Automation Test EngineerTesterQC QAReeracoen Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more