62 "Laravel" jobs for you

PHP DeveloperLaravelCodeIgniterSymphonySynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (1-2 years)PHPFullstackMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
Magento Backend DeveloperMagentoPHPDevOpsSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Lập trình PHPHTML CSSNodeJSPHPCông ty Cổ phần iNET Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior PHP Web DeveloperPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopersLaravelSymphonyPhalconTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập trình viên PHPPHPQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: $500 - $900
Junior PHP DeveloperAngularJSLinux UnixPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Laravel PHP DeveloperMobile AppsPHPLaravelKins Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1800
Lập trình PHP-LaravelPHPLaravelMOG Ha NoiSalary: Negotiable
10 PHP Senior DevelopersAngularJSPHPIntelligence Business Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Web InternInternshipJavaScriptAngularJSHiip Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (All levels)MySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trinh viên PHPHTML CSSMySQLPHPCông ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA Ho Chi MinhSalary: $300 - $600
Junior PHP DevelopersPHPCakePHPDatabaseEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-end DeveloperPHPWordpressLaravelKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên WordpressHTML CSSPHPWordpressCông ty Cổ phần Công Nghệ Ánh Sáng Việt Ha NoiSalary: $500 - $800
Lập trình viên PHPJavaScriptPHPSQLHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP DeveloperHTML CSSPHPCERES Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Developer ( PHP/Magento, Wordpress, Laravel...)MagentoPHPWordpressAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
Fresher PHP DevelopersPHPLaravelLAMPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more