93 "Laravel" jobs for you

Back end DeveloperOOPPHPSymfonyMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
PHP DeveloperDrupalHTML CSSWordpressASIA DMC Ha NoiSalary: Negotiable
[447] Senior PHP DeveloperPHPLaravelMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $2000
10 PHP Developers (Magento)MagentoOOPPHPAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
Technical LeadNodeJSTeam LeaderSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperAgileNodeJSSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPPHPCakePHPITCivi System Ha NoiSalary: $500 - $800
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Back- end DeveloperDrupalCakePHPZendSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Lập trình viên PHPMagentoPHPAZEBIZ Ha NoiSalary: Up to $700
Project LeaderProject ManagerTeam LeaderTRAMS Ha NoiSalary: $1200 - $1800
Frontend DeveloperJavaJavaScriptPHPHurry Up Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPeDoctor Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP DevelopersMagentoMySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPecommage Ha NoiSalary: $500 - $1000
Web DeveloperMySQLPHPPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Junior/Senior PHP/Laravel developerOOPPHPLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1200
[423] PHP Backend web developerPHPLaravelYiiMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Lập trình viên PHP (Part-time/Full-time)MagentoMySQLPHPAZEBIZ Ha NoiSalary: Up to $800
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Senior Web developer (PHP)HTML CSSMySQLPHPCodelovers Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: $800 - $1000
Fresh/Junior Web DeveloperAngularJSPHPLaravelHiip Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPWordpressEFE Technology Da NangSalary: Negotiable

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more