246 "Linux Unix" jobs for you

Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior System Engineer (Linux)Linux UnixSystem EngineerFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên Quản Trị Hệ ThốngLinux UnixOracleTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
[459] Java Web DeveloperJavaMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Java Senior DevelopersEnglishJava8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[47] PHP Team LeaderHTML CSSJavaScriptPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1100
[51] Java Team LeaderHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[319] Senior Java DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLMắt Bão BPO Ha NoiSalary: $700 - $1000
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior PHP/Java Web DevelopersJavaMySQLPHPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Magento DeveloperJavaScriptMagentoEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên ITLinux UnixSQLQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $300 - $700
Ops EngineerLinux UnixSystem EngineerDevOpsIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[455] Operation and Maintenance EngineerEnglishLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
[454] Python Server EngineerEnglishLinux UnixPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
Senior Java Developer (Nha Trang - Khanh Hoa)JavaINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
Senior Network System EngineerNetworkingTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETLinux UnixMySQLHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Hỗ trợ IT phần mềmIT SupportTesterECPay (Hanoi) Ha NoiSalary: $300 - $400
IT Intern (Automotive application project)C#C++InternshipPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Fullstack WebJavaJavaScriptGoLangTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back end DeveloperOOPPHPSymfonyMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700

Hiring now

  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Donate to Support Development!

Hello, Many thanks for using our website! JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam) is a free-to-use IT recruiting website: Companies can register for employer accounts and post IT jobs Job...

Read more

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more