125 "Linux Unix" jobs for you

Thực tập viên ITNetworkingInternshipGiải Pháp Việt (vHost) company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Support Level 1 – Customer CareNetworkingInternshipGiải Pháp Việt (vHost) company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdministratorLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerVCCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Amazon Web Services ManagementLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ha NoiSalary: $500 - $900
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAngularJSPHPWordpressScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
Java DeveloperJavaOOPDatabaseNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Ruby on Rails Developer (Need: build team with 4 members)Ruby on RailsNoSQLData Engineering[HCMC] Waverley Software Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
[329] Database Administrator (DBA)DatabaseBigData$1000 ++NoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[328] Data Integration EngineerDatabaseData EngineeringPythonBigData$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
[322] Senior PHP DeveloperPHPNodeJSLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1100 - $1600
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000
Senior Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Backend Developer who wants to join as startup member in DanangJavaJavaScriptPHPSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperPHPWordpressYiiThe He Moi Media & Advertising Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
[54] Senior Ruby on RailsEnglishRuby on RailsMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
IT HelpdeskIT SupportNetworkingHardwareKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[319] Senior Java DeveloperCSSJavaScriptSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100

Hiring now

  • iNET (Hanoi)
  • KMS Technology
  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more