288 "Linux Unix" jobs for you

Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ Software DeveloperC++Mauna Kea Technologies Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
IT OperatorIT SupportLinux UnixPhotoshopSolarBK Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
10 Automation QC (All Levels)TesterQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Unity Game DeveloperGamesUnityC#Gear Inc. Ha NoiSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperHTML CSSPHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Thực tập Oracle DBADatabaseLinux UnixOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP/Golang/Node JSNodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
IT HelpDeskIT SupportFresherNetworkingiNET Software Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Senior QA EngineerQC QATesterFrenchSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $800
Senior Java DeveloperJ2EEJavaMySQLNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $700 - $1300
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminEnglishSystem AdminTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerEnglishTesterQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior System EngineerLinux UnixPythonMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
Embedded Software EngineerC++EmbeddedLinux UnixGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior DevOps / SysAdminDevOpsSystem AdminSystem EngineerXOMAD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior C++ DevelopersC++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Fullstack DeveloperMySQLCodeIgniterFullstackArchetype Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên phát triển ứng dụng (.Net/ Java)Java.NETOracleNgân Hàng TMCP An Bình Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
System AdministratorSQLSystem AdminSystem EngineerHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $700
Software EngineerC++$1000 ++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Up to $2000
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more