190 "Linux Unix" jobs for you

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
System AdminLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[391] System EngineerLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
[390] System DeveloperMySQLNodeJSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
PHP Developer (1-2 years)PHPFullstackMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaMySQLPHPPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Java DeveloperJavaMySQLTeam LeaderPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Front End DeveloperAngularJSHTML CSSPHPSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Magento Backend DeveloperMagentoPHPDevOpsSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior PHP Web DeveloperPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NV Quản Trị Hệ ThốngOracleCông ty CP Công nghệ Tinh Vân Ha NoiSalary: $350 - $750
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
8 Junior Web DevelopersHTML CSSPHPPythonQuodisy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Amazon Web Services ManagementJavaJavaScriptMySQLMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1500
Unity Game DeveloperC#GamesUnityGear Inc. Ha NoiSalary: $600 - $1300
Kĩ sư triển khai hệ thống Telecom/VoiPLinux UnixHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaJavaScriptCEGroup Ha NoiSalary: $500 - $900
Junior PHP DeveloperAngularJSLinux UnixPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Tuyển IT HelpdeskITIT SupportKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C/C++ Embedded Software Engineer (Competitive Salary)EmbeddedC languageC++LG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
5 Senior DevelopersMySQLPHPPostgreSqlVelaCorp Ha NoiSalary: $700 - $1500
Junior / Fresher ASP.NET DeveloperASP.NETJavaScriptSQLA2 Automation Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more