30 "Magento" jobs for you

03 Senior PHP DevelopersPHPWordpressJoomlaMagentoHG Holdings Group Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior PHP Web DevelopersPHPITEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
PHP Developer (All levels)MySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-end DeveloperPHPWordpressLaravelKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSPHPCERES Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 Lập trình viên HTMLHTML CSSMagentoAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Developer ( PHP/Magento, Wordpress, Laravel...)MagentoPHPWordpressAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
System & Application Administrator (Linux/Unix)Linux UnixSystem AdminSystem EngineerLinkbynet Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end DeveloperMagentoPHPWordpressAZEBIZ Ha NoiSalary: $400 - $750
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptMagentoAZEBIZ Ha NoiSalary: $350 - $500
PHP DeveloperDrupalPHPSymphonySutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP/Magento DeveloperMagentoOOPPHPSutunam Co.,Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPJavaScriptMVCEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1200
Web DeveloperHTML5MagentoPHPVitop Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FullStack DeveloperCSSDrupalJavaScriptSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPMVCOOPTTP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Wordpress DeveloperMagentoPHPWordpressMona Media Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
PHP DeveloperMagentoMySQLPHPTEG CONSULTING Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FULL TIME JOB - Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FULL TIME JOB - Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperCSSHTML5PHPWAV Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
PHP Developer (Sai Gon)MD24 House Call, INC. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX - Graphic DesignerC#DesignerPhotoshopHHTV Ha NoiSalary: $350 - $500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • The Innerbus INC
  • PIXA Studio

Blog

Protected: Tìm Co-founder là nữ cho team startup

Hello, hiện có 1 team startup nào đó (đang ở Úc châu) cần tìm NỮ Co-founder, hoặc key-member cho team, thông tin nguyên văn mình dẫn lại như bên dưới ============== Mình đang tìm từ (1-2)...

Read more

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more