30 "Magento" jobs for you

PHP DeveloperDrupalPHPSymphonySutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP/Magento DeveloperMagentoOOPPHPSutunam Co.,Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPJavaScriptMVCEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1200
[202] Front-End DeveloperCSSHTML5JavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Junior PHP DeveloperPHPWordpressDrupalKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperHTML5MagentoPHPVitop Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FullStack DeveloperCSSDrupalJavaScriptSynova Solutions company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPMVCOOPTTP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Wordpress DeveloperMagentoPHPWordpressMona Media Ho Chi MinhSalary: $350 - $500
PHP DeveloperMagentoMySQLPHPTEG CONSULTING Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FULL TIME JOB - Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FULL TIME JOB - Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperCSSHTML5PHPWAV Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
PHP Developer (Sai Gon)MD24 House Call, INC. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX - Graphic DesignerC#DesignerPhotoshopHHTV Ha NoiSalary: $350 - $500
Front-end DevelopersCSSMySQLPHPHHTV Ha NoiSalary: $350 - $500
[246] Senior Magento DeveloperMagentoZendEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
[243] Senior Front-End DeveloperHTML5JavaEnglish$1000 ++Ms Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhHot JobSalary: From $1000
[FULL TIME JOB] Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHP (Lương cao)PHPCakePHPFGC Techlution OthersSalary: $300 - $600
Senior PHP developerPHPZendSymphonySmartOSC Ha NoiHot JobSalary: $800 - $2000
HTML/CSS DeveloperHTML5CSSJavaScriptDTSoft Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressZendVitop Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more