160 "MongoDB" jobs for you

Senior .NET DevelopersASP.NETC#MVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
System AdminEnglishSystem AdminTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Senior C++ DevelopersC++Cốc Cốc Ha NoiSalary: Negotiable
System AdministratorSQLSystem AdminSystem EngineerHOTDEAL JSC Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
Big Data EngineerBigDataTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Senior Backend EngineerJavaPythonNoSQLScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
PHP Game Sever EngineerDatabaseNodeJSPHPgoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Game Server ProgrammerDatabaseJ2EEJavagoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSSME Hospital Ha NoiSalary: Negotiable
Technical LeadC languageLinux UnixUnitygoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperMySQLPHPMongoDBMP Telecom Ha NoiSalary: $500 - $1000
Javascript Developer (Front-end hoặc Back-end)AngularJSNodeJSReactJSAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: $500 - $1500
10 Senior Back-end Developers (NodeJS)JavaScriptLinux UnixNodeJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
(Senior) Full-Stack Software EngineerAgileDrupalSoftware ArchitectGoBear Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application AdministratorLinux UnixPHPITS&B Ha NoiSalary: $500 - $700
Full-stack.Net Developer.NETSQLFullstackJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior Web Developer (PHP Developer)PHPCodeIgniterZendAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Front-End DeveloperAngularJSASP.NET.NETRestaff House of Norway Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
[IT-00008] Web DeveloperHTML CSSMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $500
[IT-00007] Technical Leader (C#, Java)C#JavaMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Front-end DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSPassion Fruit Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Back-end DeveloperJavaMongoDBEway Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more