96 "NoSQL" jobs for you

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
PHP Technical LeaderMySQLPHPDockerVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaAcazia Software Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Web .Net DeveloperASP.NETJavaScript.NETHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manager - UX DesignHTML CSSJavaScriptUI-UXAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
PHP DeveloperPHPTập đoàn Internet Novaon Ha NoiSalary: $500 - $700
PHP DeveloperPHPDrupalWordpressTập đoàn Internet Novaon Ha NoiSalary: Negotiable
Angular/Node.JS DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSLEFLAIR LLC Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
[400] Senior Back-End EngineerMySQLPHPNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Java DeveloperJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperAngularJSASP.NETJavaScriptHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Junior/Senior NodeJS Game ServerAndroidJavaScriptMySQLBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP Web DeveloperPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Blockchain EvangelistNodeJSLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
8 Junior Web DevelopersHTML CSSPHPPythonQuodisy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Laravel PHP DeveloperMobile AppsPHPLaravelKins Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1800
TesterEnglishTesterQC QALung Vang JSC Da NangHot JobSalary: Negotiable
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFullstackLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Technical ArchitectNodeJSFullstackDevOpsLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
5 Senior DevelopersMySQLPHPPostgreSqlVelaCorp Ha NoiSalary: $700 - $1500
Mobile Developer (Xamarin)C#Mobile AppsN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior .NET DeveloperC#MySQL.NETN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Urgent .NET DeveloperHTML CSS.NETOracleDataCloud Ha NoiSalary: $800 - $1000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Cò việc làm :D

Headhunter có quan hệ rộng, giỏi ăn nói, biết cách thuyết phục ứng viên, biết sales, biết làm hài lòng khách hàng, biết PR bản thân ... và có thu nhập cao là những thứ mà người ta hay đồn (ảo...

Read more

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more