118 "NoSQL" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[428] Full Stack NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSMongoDBMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $1500
Data EngineerData EngineeringSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình viên NETASP.NET.NETSaomaisoft Ha NoiSalary: $300 - $800
Application DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPMs Ngọc Anh (Recruiter at Le&Associates) Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
[457] Mobile Game Server DeveloperGamesNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: From $800
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
[439] Front-End AngularJS DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Automation QC Engineer.NETQC QAAutomation TestOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700
Senior Back-end Developer (Python)AgileDjangoPythonAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Java Developer – Mail ServerEnglishJavaNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web - Application DeveloperMySQLPHPCodeIgniterAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Web.NetASP.NETMVC.NETHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[Urgent] Application Architect (Freelance)Mobile AppsSoftware ArchitectFreelance / Part-timeMiller Gold Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Python Engineer (Web Crawler)DjangoPythonNoSQLMagic8Labs Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Cassandra Database AdministratorDatabaseNoSQLMongoDBEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
FullStack DeveloperJava.NETPHPTopica Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-End DeveloperLinux UnixSQLSecurityGiaoHangNhanh Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Developer (Nodejs, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBeDoctor Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Lập trình viên PHP (Junior/ Senior)MVCPHPCodeIgniterVega Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more