198 "NodeJS" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình BackendC#JavaNodeJSSolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperAngularJS.NETSystem EngineerEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperCakePHPLaravelPhalconGrooo International Ha NoiSalary: $600 - $1200
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP/Golang/Node JSNodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
NodeJS DeveloperNodeJSAngularJSHTML CSSiNET Software Ha NoiSalary: $350 - $800
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Full-time QC EngineerTesterQC QAAutomation TestPangara Vietnam Ho Chi MinhSalary: $900 - $1100
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
Senior .NET Developer (Nha Trang)ASP.NET.NETSQLINFOdation Vietnam OthersSalary: $800 - $1200
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminEnglishSystem AdminTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
App Mobie DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $350 - $550
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
Full-stack LeadAngularJSJavaScriptNodeJSVNNG IT Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
Mobile Apps Team LeaderAngularJSC#Mobile AppsJL Tech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Senior Backend Developer (NodeJS)JavaScriptNodeJSAthena Studio Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình FresherFresherJavaScriptQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
PHP Game Sever EngineerDatabaseNodeJSPHPgoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Javascript Developer (Front-end hoặc Back-end)AngularJSNodeJSReactJSAbivin Vietnam JSC Ha NoiSalary: $500 - $1500
10 Senior Back-end Developers (NodeJS)JavaScriptLinux UnixNodeJSInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
5 Senior React JS/React Native DeveloperJavaScriptReactJSReact NativeInfinity Blockchain Labs Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Lập Trình NodejsNodeJSiNET Corporation Ha NoiSalary: Up to $500
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptNodeJSQamera Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Angular Js DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more