151 "NodeJS" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
Senior Fullstack WebJavaJavaScriptGoLangTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập Trình Viên PHPPHPSoftworld Vietnam Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
Senior FullStack NodeJs DevelopersAngularJSNodeJSMongoDBEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
10 x Senior Developers (C# /.Net/Xamarin)RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front End And Full Stack Senior Java Script DeveloperAngularJSEnglishReactJSHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập lập trình viên Javascript / Angular JS (Part time or Full time)AngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaScript / AngularJSAngularJSJavaJavaScriptQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $500 - $1000
Devops EngineerRESTfulDevOpsFirebase APIGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeadNodeJSTeam LeaderSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperAgileNodeJSSymfonyVietlink Global Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior React JS DeveloperJavaScriptUI-UXReactJSmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: $400 - $900
FullStack DeveloperJava.NETPHPTopica Ha NoiSalary: $500 - $1000
Node JS developerJavaScriptNodeJSDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Senior) NodeJS DeveloperNodeJSReactJSDockerSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Frontend DeveloperJavaJavaScriptPHPHurry Up Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Developer (Nodejs, PHP)JavaScriptNodeJSMongoDBeDoctor Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Hybrid Mobile App DeveloperAngularJSNodeJSRESTfulHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $400 - $800
Lập trình viên JavaJ2EEJavaSpringVNext Software Ha NoiSalary: $700 - $1200
[430] .Net/Node.JS Team Leader.NETNodeJSFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
05 Web Game DevelopersGamesJavaScriptNodeJSMikado Game Ha NoiSalary: $500 - $800
NodeJS BackEnd DeveloperC++JavaScriptNodeJSHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more