119 "NodeJS" jobs for you

[390] System DeveloperMySQLNodeJSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập Trình Viên NodejsJavaNodeJSPythonCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Junior/Senior NodeJS Game ServerAndroidJavaScriptMySQLBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPHTML CSSNodeJSPHPCông ty Cổ phần iNET Ha NoiSalary: $500 - $1000
Blockchain EvangelistNodeJSLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Machine Learning EvangelistNodeJSMachine LearningLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Ruby on Rails InternshipHTML CSSJavaScriptNodeJSInternshipGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[382] Junior Python Back-End DeveloperEnglishPythonBigDataMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Associate Software EngineerAngularJSHTML CSSJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Associate Software Engineer Fullstack WebJavaScriptNodeJSReactJSTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DeveloperAngularJSHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full stack DevOps EvangelistNodeJSFullstackLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Technical ArchitectNodeJSFullstackDevOpsLung Vang JSC Da NangSalary: Negotiable
Lập trình viên React.js/Node.js (Fresher Or năm cuối)AngularJSNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
20 Fresher NodeJS DevelopersC++NodeJSOOPFresherFPT Software Ha NoiSalary: Up to $400
Lập Trình NodejsJavaNodeJSPythonCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Urgent! Ruby on Rails DeveloperHTML CSSJavaScriptNodeJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[URGENT] 02 Technical Project LeadersProject ManagerTeam Leader$1000 ++PowerGate Software Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Lập trình PHP-LaravelPHPLaravelMOG Ha NoiSalary: Negotiable
[367] Full-Stack JavaScript DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1500 - $1800
[HCM] Full-Stack DevelopersJavaScriptNodeJSReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end developerAngularJSJavaScriptHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPHTML CSSJQueryNodeJSWORKWAY Ha NoiSalary: $500 - $800
Developer Full Stack JavascriptAngularJSJavaScriptNodeJSLinagora Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more