224 "NodeJS" jobs for you

[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
React JS DeveloperHTML CSSJavaJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
JS React DeveloperJavaJavaScriptReactJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Node.JS DeveloperJavaScriptNodeJSMongoDBSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Technical LeadHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack Software EngineerHTML CSSJavaScriptNodeJSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior NodeJS Back-End DeveloperHTML CSSNodeJSPHPHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdministratorSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressLaravelEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
NodeJS DevelopersAngularJSJavaScriptNodeJSEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[529] NodeJS/React JS DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
03 PHP DevelopersNodeJSPHPLaravelInspius Ha NoiSalary: $500 - $1000
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Node JS DevelopersJavaScriptNodeJSEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptReact NativeBNT COMTECH,. JSC Ha NoiSalary: $350 - $450
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React/NodeJS DeveloperNodeJSReactJSNOVAON Ha NoiSalary: $500 - $800
Junior NodeJS/RoR Web DeveloperJavaScriptNodeJSRuby on RailsRakuna.co Ha NoiSalary: Negotiable
Mid-level NodeJS/RoR Web DeveloperJavaScriptNodeJSRuby on RailsRakuna.co Ha NoiSalary: $700 - $1000
[517] Back-end Developer (Ruby/GoLang)RubyGoLangRESTfulMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[513] ReactJS DeveloperRESTfulNoSQLReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more