33 "OOP" jobs for you

[364] Android Technical LeaderAndroidJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
20 Fresher NodeJS DevelopersC++NodeJSOOPFresherFPT Software Ha NoiSalary: Up to $400
Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Android DeveloperJavaMVCOOPZergitas.JSC Ha NoiSalary: $300 - $500
Lập trình viên JavaJavaMySQLOOPCông ty TNHH VKX Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Full Stack Web DeveloperHTML CSSOOPPHPHR DigiPencil MVV Ho Chi MinhSalary: $900 - $1200
iOS Software EngineeriOSMobile AppsOOPUmbala Inc Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Backend EnginneerJavaOOPPythonUmbala Inc Ho Chi MinhSalary: $500 - $1200
Java Technical Lead (Salary up to 35 mil)JavaSpringOOPNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[350] Senior .Net DeveloperMVC.NETOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Lập trình viên ASP.NETASP.NETOOPSQLKloon Ha NoiSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaOOP2NF Software Ha NoiSalary: Negotiable
[346] PHP DeveloperMVCOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
10 PHP Developers (Up to $1500) - URGENTMySQLOOPPHPPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1500
PHP/Magento DeveloperMagentoOOPPHPSutunam Co.,Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Intermediate Java DeveloperJavaOOPHTML5Eastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
[335] Senior PHP DeveloperEnglishOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Da NangSalary: $800 - $1500
30 JAVA DevelopersJavaOOPAgileAxon Active Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer (Internship)JavaScriptOOPInternshipAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Java Software EngineerJ2EEJavaOOPTrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPMVCOOPTTP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaMVCOOP3S International Software Ha NoiSalary: Negotiable
Senior QC AutomationJavaOOPTesterVinCommerce Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPMySQLOOPPHPMega Ads Ha NoiSalary: $500 - $750
Senior Full-stack DeveloperC#.NETOOP2Click Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1600

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • The Innerbus INC
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more