194 "Oracle" jobs for you

Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
JSP Web DeveloperJavaMySQLOracleTripath Việt Nam Ha NoiSalary: $800 - $2500
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
C# DeveloperASP.NETC#.NETARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1400
Business Intelligence AnalystBusiness AnalystDatabaseMySQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Technical LeaderMySQLPHPCakePHPClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000
03 Senior PHP DevelopersHTML CSSPHPSQLClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $700 - $1300
Chuyên viên Phát triển ứng dụngJava.NETSQLViet Dragon Securities Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior/Junior Java DeveloperJavaMySQLOracleGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Thực tập Oracle DBADatabaseLinux UnixOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net & OracleASP.NETHTML CSSOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[486] Senior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
[485] Junior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $600
Java DeveloperJavaOracleSpringChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $750 - $800
PHP DeveloperPHPCakePHPITNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Java DeveloperJavaMVCMongoDBNam Viet Corp Ha NoiSalary: $800 - $1200
Chuyên viên phát triển ứng dụng (.Net/ Java)Java.NETOracleNgân Hàng TMCP An Bình Ho Chi MinhSalary: $450 - $650
Software Development ManagerBusiness DevelopmentTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $4000 - $6000
ERP StaffERPMySQLOracleADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net DeveloperASP.NETMVCDataCloud Ha NoiSalary: $500 - $800
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
System EngineerSystem EngineerSVTECH Ha NoiSalary: $300 - $450
DevOPSDevOpsSVTECH Ha NoiSalary: $750 - $1500

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more