196 "PHP" jobs for you

PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Developer (1-2 years)PHPFullstackMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaMySQLPHPPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
WordPress DeveloperPHPWordpressWpProCare Da NangSalary: Negotiable
Front End DeveloperAngularJSHTML CSSPHPSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Magento Backend DeveloperMagentoPHPDevOpsSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Lập trình PHPHTML CSSNodeJSPHPCông ty Cổ phần iNET Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior PHP Web DeveloperPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web ProgrammerAngularJSMySQLPHPDichung.vn Ha NoiSalary: Negotiable
Fresher PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPPHPQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: $500 - $900
Senior PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
8 Junior Web DevelopersHTML CSSPHPPythonQuodisy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPWordpressPHPTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[376] Web Wordpress DeveloperHTML CSSPHPWordpressMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Junior PHP DeveloperAngularJSLinux UnixPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Front end DeveloperAngularJSMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Laravel PHP DeveloperMobile AppsPHPLaravelKins Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1800
Senior PHP DeveloperMySQLPHPCông ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân - Chi nhánh HCM Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Phonegap DeveloperJQueryMySQLPHPCofeas Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1800
5 Senior DevelopersMySQLPHPPostgreSqlVelaCorp Ha NoiSalary: $700 - $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more