250 "PHP" jobs for you

Back end DeveloperOOPPHPSymfonyMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
WordPress Plugin Developer - PHP DeveloperJavaScriptPHPWordpressWBCS Inc Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Web Developer (PHP)PHPYiiRepresentative Office of Kim Son Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên PHPPHPSoftworld Vietnam Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
Back-end Engineer (Ruby on Rails/PHP/JS)JavaScriptPHPRuby on RailsRobust Tech House Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[447] Senior PHP DeveloperPHPLaravelMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $2000
10 PHP Developers (Magento)MagentoOOPPHPAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $700 - $1200
Lập trình viên PHP/ PHP LeaderPHPSystem EngineerTeam LeaderGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperPHPOOPJavaScriptSmartOSC Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Senior Web - Application DeveloperMySQLPHPCodeIgniterAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Node.js/Socket.io DeveloperAngularJSNodeJSPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình PHPPHPCakePHPITCivi System Ha NoiSalary: $500 - $800
Server DeveloperJavaPHPTRAMS Ha NoiSalary: Negotiable
Junior/Senior Salesforce DeveloperJavaPHPMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Project ManagerJavaPHPProject ManagerMs Hoai Thuong- Headhunter at Worklink-HR Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Senior PHP DeveloperPHPMySQLJavaScriptTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1400
Senior System AdminSystem AdminLinux UnixPHPTechAtrium Innovations Ho Chi MinhSalary: Up to $1600
PHP Back- end DeveloperDrupalCakePHPZendSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Senior PHP DeveloperDrupalPHPWordpressSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Thực tập sinh PHPHTML CSSPHPInternshipAZEBIZ Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPMagentoPHPAZEBIZ Ha NoiSalary: Up to $700
Senior Magento EngineerMagentoOOPPHPMitssy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
FullStack DeveloperJava.NETPHPTopica Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior PHP/Golang DeveloperPHPNoSQLGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500

Hiring now

  • VNIB TECH Co., Ltd (Innerbus)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • PIXA STUDIO

Blog

Mới ra trường – Kinh nghiệm, chuyện con gà – quả trứng

- Sinh viên: Mới ra trường, mà các công ty đều đòi hỏi phải có kinh nghiêm mới tuyển, phải cho tụi em làm thì mới có kinh nghiệm chớ. - Công ty: Thế giờ tuyển vào, đào tạo xong mấy anh chị...

Read more

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng CNTT (Thứ 7, 30/9/2017)

Meetup: Những gút mắc trong tuyển dụng mảng IT Chi tiết: Giao lưu giữa các anh chị phía employers (HR, recruiter, headhunter, maanager ..) và phía ứng viên (dev, qc, ...) để hiểu nhau hơn về...

Read more