339 "PHP" jobs for you

[494] WordPress DeveloperWooCommerceWordpressPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $500 - $800
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior Backend Developer (PHP)PHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Development ExecutiveJavaPHPPythonM&T Pictures Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Back-end DeveloperJavaOOPPHPMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[534] Senior PHP (Laravel) DeveloperPHPLaravelSymfonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1900
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $700 - $2000
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
System Engineer (AWS, Linux, SQL)PHPSystem AdminSystem EngineerWanna Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Lập trình viên PHPPHPWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Junior PHP DeveloperJavaScriptMagentoPHPFram Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software DeveloperJavaPHPSQLZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical WriterC languageJavaPHPZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptPHPLaravelMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $600
[532] PHP DevelopersPHPJavaScriptJQueryMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1100
[533] Senior PHP DeveloperPHPHTML CSSJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
Lập trình viên PHPPHPCodeIgniterMongoDBWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
Senior NodeJS Back-End DeveloperHTML CSSNodeJSPHPHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperAndroidASP.NETPHPSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
Fullstack PHP DeveloperPHPFullstackJavaScriptNOVAON Ha NoiSalary: $500 - $800
Fresher/Intern DeveloperPHPSQLFresherNOVAON Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperSQLPHPFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more