42 "PostgreSql" jobs for you

Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Junior PHP DevelopersPHPCakePHPDatabaseEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[94] Senior PHP DeveloperMVCMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior Database AdministratorDatabasePostgreSqlMongoDBLARION Computing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPRESTfulMVCGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaJavaScriptJQueryHanel Software Solutions JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperJavaScriptPostgreSqlRuby on RailsBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên React.js/Node.jsReactJSNodeJSJavaScriptVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Software Engineer ( Front-end & Back-end)HTML CSSJavaScriptAngularJSEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Engineer (BigData Platform) - RubyDatabase$1000 ++RubyHolistics Software Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $2500
02 Java Solution Architects (2000 – 2500$)JavaRESTfulHTML CSSFPT Software Ha NoiSalary: $2000 - $2500
Senior Backend DeveloperMySQLNodeJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Ruby on Rails DeveloperRuby on RailsRubyHTML CSSLARION Computing Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[348] Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Lập trình viên Javascript Node.js/React.jsJavaScriptNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Developers ($700-$1500)JavaScriptMySQLPHPVelaCorp Ha NoiSalary: $700 - $1500
Java DeveloperJavaOOP2NF Software Ha NoiSalary: Negotiable
Back-end Engineer (Ruby)RubyRuby on RailsPostgreSqlDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End Software engineerMySQLNodeJSPostgreSqlEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
BackEnd Lead (Good salary, you will love it)Linux/UnixRubyDockerMySQUAR Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[329] Database Administrator (DBA)DatabaseBigData$1000 ++NoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[328] Data Integration EngineerDatabaseData EngineeringPythonBigData$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Backend Developer who wants to join as startup member in DanangJavaJavaScriptPHPSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more