55 "PostgreSql" jobs for you

[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Android ProgammerAndroidBusiness AnalystJavaDichung.vn Ha NoiSalary: Up to $600
Python DeveloperJavaOraclePythonHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên Java [HN - HCM]AngularJSJ2EEJavaHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Java DeveloperJapaneseJavaJavaScriptHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Ruby on Rails DeveloperPostgreSqlRubyRuby on RailsKins Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
5 Senior DevelopersMySQLPHPPostgreSqlVelaCorp Ha NoiSalary: $700 - $1500
Java DeveloperJavaJavaScriptHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Java DeveloperJavaJavaScriptOracleHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Python DeveloperJavaOraclePythonHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Java DeveloperJavaMySQLOracleHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
R&D Software EngineerAngularJSReactJSJavaScriptEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software EngineerDatabaseLinux UnixSQLEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Open Source System Admin / IntegratorLinux UnixSystem AdminSystem EngineerLinagora Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên phát triển phần mềmC#DatabaseJavaTruong Hai Auto Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Junior PHP DevelopersPHPCakePHPDatabaseEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[94] Senior PHP DeveloperMVCMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Senior Database AdministratorDatabasePostgreSqlMongoDBLARION Computing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPRESTfulMVCGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaJavaScriptJQueryHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperJavaScriptPostgreSqlRuby on RailsBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên React.js/Node.jsReactJSNodeJSJavaScriptVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Software Engineer ( Front-end & Back-end)HTML CSSJavaScriptAngularJSEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more