78 "PostgreSql" jobs for you

PHP DeveloperPHPWordpressLaravelEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[529] NodeJS/React JS DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Web Lead DevelopperJavaPostgreSqlRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
.NET Front End/Back End DeveloperHTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400
C# DeveloperASP.NETC#.NETARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1400
[186] Junior PHP DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $500
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP Technical LeaderMySQLPHPCakePHPClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $1500 - $2000
03 Senior PHP DevelopersHTML CSSPHPSQLClevverMail GmbH Ha NoiSalary: $700 - $1300
Lập trình viên Front End/Back End (.NET & SQL)HTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Front-End Web DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Lập trình Xamarin (C#)C#Mobile AppsGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(Senior) Full-Stack Software EngineerAgileDrupalSoftware ArchitectGoBear Ho Chi MinhSalary: Negotiable
GOLANG DeveloperLinux UnixMySQLGoLangPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $900 - $1200
Senior Java DeveloperJavaOraclePostgreSqlGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Lập trình viên IOSiOSMobile AppsObjective CSaomaisoft Ha NoiSalary: $400 - $800
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Java EngineerJavaMySQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Ops EngineerLinux UnixSystem EngineerDevOpsIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer - PythonDjangoMySQLPythonRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
Back-end Software EngineerJavaScriptPostgreSqlRuby on RailsDinosys Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
Python Web DeveloperDjangoJavaMySQLRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: $700 - $1500
Lập trình viên JavaJ2EEJavaSpringVNext Software Ha NoiSalary: $700 - $1200
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETFPT Telecom Ha NoiSalary: $650 - $1000

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more