356 "Project Manager" jobs for you

[383] Senior Python Back-End Developer (Algorithm Focused Consultant)EnglishPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[370] Video EditorJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $300 - $500
[372] Senior Marketing ExecutiveJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1200
ASP.NET DeveloperASP.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
[394] Product AnalystBusiness AnalystEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[388] Software DeveloperHTML CSSJavaScriptJQueryMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Quality ControllerBusiness AnalystQC QATesterPropzy Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaMySQLTeam LeaderPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
UI/UX EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
C++ DeveloperC++.NETOOPEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
Key Account Executive (IT Project)Sales EngineerITBusiness DevelopmentDelfi Technologies Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
(IT) Sales ManagerSaleBusiness DevelopmentSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Japanese Speaking Project ManagerAndroidJapaneseJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product OwnerProduct ManagerAgileScrumSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Magento Backend DeveloperMagentoPHPDevOpsSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Application Security Engineer (Pentester)SecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Senior PHP Web DeveloperPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperHTML CSSJavaScriptJQuerySpringWorks Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Game DesignerEnglishGamesProject ManagerGear Inc. Ha NoiSalary: $1000 - $2000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more