216 "Project Manager" jobs for you

Senior iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftFPT Telecom Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $600 - $800
[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
Senior Java Software EngineerJ2EEJavaOOPTrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
QA Automation EngineerDatabaseTesterQC/QATrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Mobile App DeveloperAndroidMobile AppsObjective CTrueMoney Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaELCOM Corp Ha NoiSalary: From $700
Lập trình viên C++C++C languageLinux/UnixELCOM Corp Ha NoiSalary: From $700
10 Web PHP DeveloperPHPAnPSoft LTD Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Kỹ sư bảo mật hệ thống (System Security Engineer)System EngineerSecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Back end Developer (Python, java web)DatabaseJavaPythonFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
.NET Developer.NETMVCRESTful3S International Software Ha NoiSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaMVCOOP3S International Software Ha NoiSalary: Negotiable
Senior NodeJS DeveloperNodeJSJavaScriptHTML5Vinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaMVCSpringVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET Developer.NETMVCSQLVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperMobile AppsJavaScriptReact NativeVinabenri Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior DevOps Software EngineerKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Intermediate C++ Developer ($700 - $1300)C++Eastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
PHP DevelopersMySQLWordpressFullstackHello Bacsi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Architect (Nha Trang - Khanh Hoa)Software ArchitectCommunicatorINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable

Hiring now

  • SPARK X LAB VIETNAM
  • Employment Hero
  • ZALORA Group
  • TrueMoney
  • FPT Telecom
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhập môn tuyển dụng căn bản

Note này trước đây mình viết trong group Launch, nhằm giúp đỡ anh chị em founder các công ty hiểu thêm về công tác tuyển dụng và tuyển dụng hiêu quả hơn. Nay mình share lại ở đây, mong nhận được...

Read more

Hết giờ là biến!

Hãy luôn rời văn phòng đúng giờ! Chủ đề work-life balance là luôn luôn hot, và luôn có cãi nhau, vì góc nhìn mỗi người mỗi khác. Bài này trên Linkedin, được 100,818 likes, 3,993 comments...

Read more