110 "Python" jobs for you

Python DeveloperNodeJSPythonRubyVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Odoo Python DeveloperHTML CSSJavaScriptPythonHaravan (Hanoi) Ha NoiSalary: $500 - $1000
Data EngineerData EngineeringSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
03 Senior Backend Java DeveloperJavaPythonSQLVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Kĩ sư AIJavaPythonGrooo International Ha NoiSalary: Negotiable
03 Software Engineers - Very Attractive PackageC#JavaPythonMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1100 - $3300
Python EngineerAgilePythonRESTfulAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DeveloperPythonDevOpsITEast Asia Technology Development Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Senior Full Stack Developer (Python OR Nodejs)AngularJSNodeJSPythonScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
QC EngineerSQLQC QATerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Data EngineerData EngineeringData MiningData ScientistEway Ha NoiSalary: Negotiable
System Engineer/DevOpsDevOpsSystem EngineerEway Ha NoiSalary: $600 - $800
Fresh DeveloperJavaPHPPythonNextG Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Developer (JAVA, PHP, .NET)Java.NETPHPTinh Vân Ha NoiSalary: $400 - $700
[64] Django/Python DeveloperDjangoHTML CSSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
Back-end DeveloperAndroidJavaFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1300
02 Junior Python DevelopersDjangoERPPythonFITi Ha NoiSalary: $200 - $400
Senior Software Engineer (Integrations)Java.NETJavaScriptOnSolve Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[454] Python Server EngineerEnglishLinux UnixPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
2 Software Architect (Javascript)JavaScriptPHPPythonFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior Network System EngineerNetworkingTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-end Developer (Python)AgileDjangoPythonAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Back end DeveloperOOPPHPSymfonyMeete.co Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[448] DevOps System EngineerDevOpsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Xuất hóa đơn VAT khi làm freelance

Hôm nay bạn Bảo mụp (giờ thành Bảo ốm rồi, do mới thắng kèo giảm cân, được đôi giày) có hỏi vụ công ty đòi hóa đơn tài chính khi khi bạn làm freelance cho họ. Chuyện này cũng có nhiều người...

Read more

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more