148 "Python" jobs for you

Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Web UI Designer/Front End DeveloperDesignerPythonUI-UXHCS Vietnam Co., Ltd. Ha NoiSalary: $400 - $800
Data ScientistData EngineeringData ScientistEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1700
C++ DeveloperC++Linux UnixEastgate Software Ha NoiSalary: $850 - $1350
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project LeaderProject ManagerJavaPythonTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdministratorSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
Automation QCTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Front End/Back End DeveloperHTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[520] System Engineer (Tech Support)System EngineerIT SupportSystem AdminMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $600
[517] Back-end Developer (Ruby/GoLang)RubyGoLangRESTfulMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
DevOps EngineerNetworkingSystem AdminDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Python DeveloperDjangoEnglishPythonFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++ Software DeveloperC++Mauna Kea Technologies Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
10 Automation QC (All Levels)TesterQC QAAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên Front End/Back End (.NET & SQL)HTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Future Full-Stack DeveloperJavaScript.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $600 - $1000
Future Chief ArchitectJava.NETPHPTổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Kĩ sư Machine LearningMachine LearningArtificial IntelligencePythonGrooo International Ha NoiSalary: $800 - $1200
Devops EngineerJavaScriptPythonRuby on RailsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminEnglishSystem AdminTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior System EngineerLinux UnixPythonMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
Android - iOS DeveloperAndroidiOSAutomation TestGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Research Engineer - Data SciencePythonSQLBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1500 - $3000

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more