68 "Python" jobs for you

[383] Senior Python Back-End Developer (Algorithm Focused Consultant)EnglishPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Lập Trình Viên NodejsJavaNodeJSPythonCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Front End DeveloperAngularJSHTML CSSPHPSeamug Ha NoiSalary: Negotiable
Application Security Engineer (Pentester)SecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[382] Junior Python Back-End DeveloperEnglishPythonBigDataMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Fresher - DevelopersJavaJavaScriptFresherTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Technical LeaderProject ManagerSoftware ArchitectMJL Services Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
Python DeveloperJavaOraclePythonHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
8 Junior Web DevelopersHTML CSSPHPPythonQuodisy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DevelopersHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: $350 - $750
Thực tập Lập trình viên.NETJavaPHPHanelSoft Ha NoiSalary: Up to $50
Windows System & Application AdministratorSystem AdminDockerLinkbynet Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình NodejsJavaNodeJSPythonCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Python InternshipInternshipPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $100
Urgent! Python DevelopperAngularJSHTML CSSPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 PHP Senior DevelopersAngularJSPHPIntelligence Business Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Python DeveloperJavaOraclePythonHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Software Developer Intern (.Net/IOS/Python/Java/Android)ASP.NETJavaPythonHanelSoft Ha NoiSalary: Up to $50
Fresher AI Engineer PositionC++EnglishPythonEmage Vision Pte Ltd Ho Chi MinhSalary: From $356
Open Source System Admin / IntegratorLinux UnixSystem AdminSystem EngineerLinagora Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Thực tập Lập trình viêniOSPHPPythonInternshipHanelSoft Ha NoiSalary: Up to $50
Lập trình viên.NETPHPCông ty CP Công nghệ Tinh Vân Ha NoiSalary: Negotiable
Technical LeaderAndroidiOSJavaiFind Ho Chi MinhSalary: $1300 - $2000
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more