74 "RESTful" jobs for you

Front-End DeveloperJavaScriptRESTfulReactJSSubiz Live Chat Ha NoiSalary: $800 - $1000
Software EngineerJavaScriptPHPMongoDBSubiz Live Chat Ha NoiSalary: $800 - $1000
Mobile Developer (iOS/Android)AndroidiOSMobile AppsiFind Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidMobile AppsEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidJavaMobile AppsMP Telecom Ha NoiSalary: Up to $1000
PHP DeveloperPHPRESTfulMVCGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperJ2EEJavaTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1400
Lập trình viên PHPJavaScriptPHPSQLHanel Software Solutions JSC Ha NoiSalary: $500 - $1000
05 Senior Java Developers (up to 2000 USD)JavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
10 Java DevelopersJavaRESTfulNodeJSEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $2000
Senior Java DeveloperJavaRESTfulNodeJSEastgate Software Ha NoiSalary: $1200 - $1500
[353] iOS DeveloperiOSRESTfulMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $500 - $1000
Java Developer (All Levels)J2EEJavaSpringNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Web Developer (Java, PHP, AngularJS,NodeJS)AngularJSNodeJSPHPBluebelt Holdings Ha NoiSalary: $1000 - $1500
02 Java Solution Architects (2000 – 2500$)JavaRESTfulHTML CSSFPT Software Ha NoiSalary: $2000 - $2500
Senior Backend DeveloperMySQLNodeJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaOracleNoSQLCông ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Ha NoiSalary: Negotiable
Mobile Front-end EngineerAngularJSHTML/CSSJavaScriptDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior NodeJS DeveloperAngularJSNodeJSReactJSMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Java DeveloperJavaMVCOracleMyPay Ha NoiSalary: Negotiable
Software Developer (Ruby on Rails)Ruby on RailsViral Foundry Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Android DeveloperAndroidMobile AppsViral Foundry Ho Chi MinhSalary: $500 - $2000
Full Stack Web DeveloperJavaScriptPHPRESTfulMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more