174 "RESTful" jobs for you

[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Associate Java SETerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Frontend Developer (Javascript)HTML CSSJavaScriptReactJSSendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Java/NodeJS DeveloperAngularJSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $700 - $1000
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptReactJSITBiz Ha NoiSalary: Up to $1200
Lập trình viên JavaJavaMySQLRESTfulWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Ruby On Rails DeveloperAngularJSRubyRuby on RailsYOLA Ho Chi MinhSalary: Negotiable
JSP Web DeveloperJavaMySQLOracleTripath Việt Nam Ha NoiSalary: $800 - $2500
FrontEnd / Javascript Lead DevelopperAngularJSJavaScriptRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Java Web Lead DevelopperJavaPostgreSqlRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior FullStack Web DeveloperHTML CSSJavaNodeJSHiggsup Ha NoiSalary: $800 - $1500
Android DevelopersAndroidJavaMobile AppsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mid .NET Developer.NETOOPSQLBeeSight Soft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android/iOS DeveloperAndroidiOSRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[517] Back-end Developer (Ruby/GoLang)RubyGoLangRESTfulMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[513] ReactJS DeveloperRESTfulNoSQLReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
02 Junior PHP DeveloperPHPCakePHPSymfonyPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình Front - endHTML CSSJavaScriptJQueryDigiNet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[112] Senior iOS DeveloperiOSObjective CSwiftJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $900
Full Stack Web DeveloperASP.NETHTML CSSNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
PHP Senior EngineerPHPPayoo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Xamarin Mobile DeveloperC#.NETRESTfulOrient Software Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1400

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more