256 "SQL" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viênJavaMySQLOracleFTL Ha NoiSalary: Negotiable
Back-end Web Developer (PHP, JavaScript)JavaScriptMySQLPHPMangoAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC TesterMySQLTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên quản trị hệ thốngLinux UnixMySQLDockerGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $800 - $1500
Junior PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $700 - $2000
Fresher PHP DeveloperMySQLPHPLaravelGiao Hàng Tiết Kiệm Ha NoiSalary: $500 - $600
Lập trình viên JavaJavaMySQLRESTfulWanna Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Senior Software DeveloperJavaPHPSQLZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Senior Web DeveloperNodeJSNoSQLRESTfulFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLOOPPHPZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/Intern DeveloperPHPSQLFresherNOVAON Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperSQLPHPFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
JSP Web DeveloperJavaMySQLOracleTripath Việt Nam Ha NoiSalary: $800 - $2500
Java Web Lead DevelopperJavaPostgreSqlRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1300
Senior Javascript DeveloperAngularJSASP.NETNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Mid .NET Developer.NETOOPSQLBeeSight Soft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Web DeveloperHTML CSSJavaScriptNoSQLFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
.NET Front End/Back End DeveloperHTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperPHPSQLMVCZinio Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên PHPMySQLPHPLaravelREIKA Ho Chi MinhSalary: $750 - $1000

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more