190 "SQL" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Senior Java DeveloperJavaOraclePostgreSqlGMO-Z.com RUNSYSTEM Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Executive, Data Validation - Input OperationsMySQLSQLBigDataNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên quản lý cơ sở dữ liệuDatabaseSQLChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
Senior Software Developers (.NET)ASP.NETC#SQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: From $700
Java DeveloperJavaJavaScriptMySQLMắt Bão BPO Ha NoiSalary: $700 - $1000
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Executive - Data ProcessingJavaMySQLSQLNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập sinh Data ProcessingJavaMySQLInternshipNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $300
Senior PHP/Java Web DevelopersJavaMySQLPHPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Java EngineerJavaMySQLMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Lập trình viên JavaJavaMySQLSpringHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLPHPFirebase APIMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
PHP Team LeadMySQLPHPFullstackMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1600
Nhân viên ITLinux UnixSQLQuant Edge JSC. Ha NoiSalary: $300 - $700
[455] Operation and Maintenance EngineerEnglishLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
[453] Online Game Server Development Engineer (C++)C++EnglishMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
[452] Java DeveloperEnglishJavaMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
Lập trình viên PHPMySQLPHPCakePHPVietIS Software Corporation Ha NoiSalary: $500 - $700
.NET DeveloperASP.NETLinux UnixMySQLHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Java DeveloperJavaSQLSpringChubb Life Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Java Developer – Mail ServerEnglishJavaNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Nhân viên triển khai phần mềm ERPMySQLSQLXMLKowil S Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Donate to Support Development!

Hello, Many thanks for using our website! JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam) is a free-to-use IT recruiting website: Companies can register for employer accounts and post IT jobs Job...

Read more

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more