70 "SQL" jobs for you

[325] Senior Data ArchitectNoSQLBigDataData Engineering$2000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
Lập trình PHPPHPJavaScriptMySQLVCCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Tester/ QCJavaJavaScriptSQLCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Ruby on Rails Developer (Need: build team with 4 members)Ruby on RailsNoSQLData Engineering[HCMC] Waverley Software Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
Software Test EngineerTesterQC/QASQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer (.NET).NETSQLJavaScriptNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database Administrator (DBA)SQLDatabaseNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[329] Database Administrator (DBA)DatabaseBigData$1000 ++NoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Senior PHP DeveloperMySQLPHPJoomlaTEG CONSULTING Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPVmax Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAgileMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
PHP Wordpress DevelopersWordpressMySQLLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .NET.NETSQLDCV Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
G9 TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN.NET.NETSQLITG9 Việt Nam Ha NoiSalary: $350 - $700
Senior .NET Developer.NETMVCSQLVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DevelopersMySQLWordpressFullstackHello Bacsi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperCSSPHPSQLGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C & SQL Developer (Training in Europe)C++OracleSQLCodix Vietnam Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more