65 "Security" jobs for you

[320] Senior PHP DeveloperCSSHTML5PHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[267] Experienced NLP developerNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Amazon Web Services ManagementLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ha NoiSalary: $500 - $900
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000
[54] Senior Ruby on RailsEnglishRuby on RailsMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[319] Senior Java DeveloperCSSJavaScriptSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Quality ControlQC/QATesterYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
Senior Software QCQC/QATesterAI&T (Advanced Intelligent & Technology) Ha NoiHot JobSalary: $700 - $1500
Lập trình JavaJavaJavaScriptCông ty CP Công Nghệ DKT Ha NoiSalary: Negotiable
Internship in IT Risk Assurance (IT Audit)PwC Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư bảo mật hệ thống (System Security Engineer)System EngineerSecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Senior DevOps Software EngineerKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT AdminIT SupportINFOdation Vietnam OthersSalary: Negotiable
Senior Security QA EngineersEnglishQC/QASecurityCông ty CP Dịch Vụ thương mại tổng hợp VinCommerce Ha NoiSalary: Negotiable
Full-stack Java Engineer (01 month' salary sign-on bonus)JavaFullstackKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SYSTEM ADMINLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more