175 "Security" jobs for you

[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Java DeveloperEnglishJavaJavaScriptFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $440 - $530
Technical Support Engineer Level 2IT SupportLinux UnixIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[540] Mobile Developer (Xamarin, C#, .NET)AndroidiOS.NETMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
Server AdministratorEnglishNetworkingSQLBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support/ IT HelpdeskIT SupportSystem EngineerITFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $350 - $800
Security EngineerIT SupportSystem EngineerSecurityFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Nhân viên Tư vấn Công nghệNetworkingSales EngineerSaleFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Network EngineerIT SupportSystem AdminSystem EngineerFPT Information System Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[537] DevOps EngineerDevOpsSystem AdminEnglishMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1300 - $1700
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptMeete.co Ho Chi MinhSalary: $450 - $700
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software TesterQC QATesterNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
PHP DeveloperASP.NETJavaScriptMySQLSolar Ha NoiSalary: $500 - $1000
System AdministratorSystem AdminSystem EngineerTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT AdministratorIT SupportNetworkingSystem AdmingoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Telecom Networking Administrator (VoIP/ PBX)System AdminSystem EngineerIT SupportFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT ExecutiveIT SupportHardwareNetworkingUshome Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NodeJS DevelopersAngularJSJavaScriptNodeJSEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Node JS DevelopersJavaScriptNodeJSEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Server Administrator (Fresher)DatabaseIT SupportSystem AdminBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Developer (C#, ASP.NET)ASP.NETC#HTML CSSOhmylab Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Network OperatorNetworkingSystem AdminSecurityPayoo Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
Junior Security TechnicianNetworkingSystem AdminSecurityPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
[518] PHP Team LeadPHPProject ManagerEnglishMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $900 - $1100
[320] PHP DeveloperHTML CSSPHPJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more

Làm HR dễ mà!

Có mẫu chuyện vui, là ông kia kêu thợ tới sửa cái tivi màu, tên thợ chỉ sờ mó cái gì đó xong là tivi hết hỏng, tính tiền 500k. - Tao có thấy mày sửa cái gì đâu mà ăn mắc vậy? - Tiền công sửa...

Read more