70 "Security" jobs for you

Cán bộ triển khai công nghệ mạng và bảo mậtNetworkingSecuritySAVIS Việt Nam Ha NoiSalary: $350 - $500
Thực tập sinh mạng bảo mật/hệ thốngInternshipIT SupportHardwareSAVIS Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Cán Bộ Tư Vấn Công Nghệ Mạng Và Bảo MậtNetworkingSecuritySAVIS Việt Nam Ha NoiSalary: $500 - $700
Content Database PHP DeveloperJavaScriptPHPDatabaseLazada Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Amazon Web Services ManagementLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $900
Back-End Software engineerMySQLNodeJSPostgreSqlEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Salesforce Tech Lead/ Architect/ Senior DeveloperHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HN] 5 Quản trị hệ thống Cloud ComputingSystem AdminSystem EngineerFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaMVCOracleMyPay Ha NoiSalary: Negotiable
Head of IT, HospitalityEnglishNetworkingSoftware ArchitectDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperCSSHTML5PHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[267] Experienced NLP developerNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000
[54] Senior Ruby on RailsEnglishRuby on RailsMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[320] Senior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[319] Senior Java DeveloperCSSJavaScriptSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Quality ControlQC/QATesterYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
Senior Software QCQC/QATesterAI&T (Advanced Intelligent & Technology) Ha NoiHot JobSalary: $700 - $1500
Lập trình JavaJavaJavaScriptCông ty CP Công Nghệ DKT Ha NoiSalary: Negotiable
Internship in IT Risk Assurance (IT Audit)PwC Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Kỹ sư bảo mật hệ thống (System Security Engineer)System EngineerSecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Senior DevOps Software EngineerKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more