19 "Sharepoint" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Lập trình viên .NetASP.NETTSG Ha NoiSalary: $400 - $750
Application AdministratorLinux UnixPHPITS&B Ha NoiSalary: $500 - $700
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Cán bộ kỹ thuật triển khaiIT SupportNetworkingHardwareCMC SYSTEM INTEGRATION CO.,LTD Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .Net DeveloperASP.NETHTML CSS.NETSmartOSC Ha NoiSalary: Negotiable
Dot Net DeveloperASP.NET.NETHanelSoft Ha NoiSalary: $500 - $1000
Application Developer.NETJavaJavaScriptSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên .Net.NETTinh Vân Ha NoiSalary: Negotiable
Software Developer.NETSharepointSQLMedigroup Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình SharePoint.NETASP.NETC#Tinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
.Net Tech Lead/ ArchitectASP.NET.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Sharepoint DeveloperMVCSharepointDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperASP.NETC#.NETPanasonic Vietnam Group Ha NoiSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETNashTech Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Cán Bộ Kỹ Thuật Triển KhaiCMC SYSTEM INTEGRATION CO.,LTD Ha NoiSalary: $300 - $600
Cán bộ kĩ thuật triển khaiCMC SYSTEM INTEGRATION CO.,LTD Ha NoiSalary: $350 - $600
Lập trình viên .NET.NETSQLASP.NETHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more