353 "Software Architect" jobs for you

Senior Android (with Unity exp) DeveloperAndroidMobile AppsUnityThe Innerbus INC Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidiOSMobile AppsSkyfronts Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior / Fresher ASP.NET DeveloperASP.NETJavaScriptSQLA2 Automation Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Intermediate C++ DevelopersC++C languageEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
Database Administrator - DBADatabaseMySQLMongoDBN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Mobile Developer (Xamarin)C#Mobile AppsN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior .NET DeveloperC#MySQL.NETN KID Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Chuyên gia quản lý bảo mật thông tinNetworkingITSecurityFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
20 Fresher NodeJS DevelopersC++NodeJSOOPFresherFPT Software Ha NoiSalary: Up to $400
Wordpress DeveloperWordpressTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Graphic DesignerDesignerTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development ManagerIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Software developerIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java CI Engine DeveloperEnglishJavaDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
e-Commerce Platform DevelopersASP.NETJavaScriptSQLDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Linux DeveloperEnglishLinux UnixDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical writerEnglishDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[URGENT] 02 Technical Project LeadersProject ManagerTeam Leader$1000 ++PowerGate Software Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Software Tester cum Business AnalystQC QATesterBusiness AnalystVietNam USA Society English Center Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer Intern (.Net/IOS/Python/Java/Android)ASP.NETJavaPythonHanelSoft Ha NoiSalary: Up to $50
[HCM] Ruby on Rails DevelopersMVCRubyRuby on RailsEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HCM] Full-Stack DevelopersJavaScriptNodeJSReactJSEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[URGENT] Senior .NET DeveloperC#.NETITPowerGate Software Ha NoiSalary: $700 - $1500
R&D Software EngineerAngularJSReactJSJavaScriptEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software EngineerDatabaseLinux UnixSQLEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • The Innerbus INC
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more