306 "Software Architect" jobs for you

Senior Android (with Unity exp) DeveloperAndroidMobile AppsUnityThe Innerbus INC Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Senior Java DevelopersJavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (Go, Python, Java,..)NodeJSFullstackDockerGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Software TesterTesterQC QANUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTesterQC QAVinabenri Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1100
Product ExecutiveBusiness AnalystProject ManagerUI-UXGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Senior Automation TesterSQLTesterAutomation TestQC QASomotsoft International Inc Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project TranslatorAsia Technology .J.S.C Ha NoiSalary: Negotiable
100 Senior PHP DevelopersPHPFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
Database Developer (SQL, PL/SQL)DatabaseSQLANTS Corporation Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Java Back-end Developers (JavaScript, HTML5, CSS)JavaJavaScriptANTS Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Oracle DBADatabaseOracleEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Sales ExecutiveTeam LeaderSaleBusiness DevelopmentSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
QC TesterJavaJavaScriptSQLCEGroup Ha NoiHot JobSalary: $500 - $700
Senior / Associate Quality ControlTesterQC QAAutomation TestKyanon Digital Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Digital DesignerDesignerUI-UXKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Back-end DeveloperPHPWordpressLaravelKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
React DeveloperJavaScriptReactJSReact NativeKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end DeveloperAngularJSNodeJSReactJSKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product ManagerAgileProduct ManagerProject ManagerKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên Nhập liệu Tiếng Nhật (Không cần Kinh nghiệm)Data EntryJapaneseFPT Software Da NangSalary: Negotiable
Senior UI/UX EngineerDesignerUI-UXTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more