275 "Software Architect" jobs for you

[325] Senior Data ArchitectNoSQLBigDataData Engineering$2000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
[267] Experienced NLP developerNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Product Owner / Project ManagerProduct ManagerProject ManagerTeam LeaderKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior React DeveloperHTML5ReactJSReact NativeKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC/QATesterKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperPHPWordpressDrupalKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end DeveloperCSSHTML5JavaScriptKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Tester/ QCJavaJavaScriptSQLCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
IT Application Programmer.NETDatabaseC#Circle K Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAngularJSPHPWordpressScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
Java DeveloperJavaOOPDatabaseNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Ruby on Rails Developer (Need: build team with 4 members)Ruby on RailsNoSQLData Engineering[HCMC] Waverley Software Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2500
Software Test EngineerTesterQC/QASQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer (.NET).NETSQLJavaScriptNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)Mobile AppsFullstackReactJSEmployment Hero Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Software Engineer (Entry level, $500 - $1,000 net)FresherEmployment Hero Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $1000
Database Administrator (DBA)SQLDatabaseNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[326] HA Data Analysis ArchitectData EngineeringBigDataData MiningMachine Learning$2000 ++Data ScientistJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $2000 - $2500
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000

Hiring now

  • iNET (Hanoi)
  • KMS Technology
  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more