419 "Software Architect" jobs for you

[381] Senior Android Developer (Lương 20 - 25tr NET)AndroidUnityMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[372] Senior Marketing ExecutiveJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1200
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsPrime Labo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
Quality ControllerBusiness AnalystQC QATesterPropzy Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
UI/UX EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperOOPPHPLaravelEastgate Software Ha NoiSalary: Negotiable
C++ DeveloperC++.NETOOPEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
Japanese Speaking Project ManagerAndroidJapaneseJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
QC TesterBusiness AnalystTesterQC QAMitssy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperHTML CSSJavaScriptJQuerySpringWorks Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Android DeveloperAndroidC++JavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Game DesignerEnglishGamesProject ManagerGear Inc. Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Development Engineer (.net developer).NETMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperASP.NETC#MVCAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Android DeveloperAndroidJavaOOPTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
iOS DeveloperC++OOPUI-UXTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
PHP DevelopersLaravelSymphonyPhalconTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Java DeveloperJ2EEMySQLSpringTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Fresher PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
PHP EngineerMySQLPHPYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more