483 "Software Architect" jobs for you

[411] Senior Java DevelopersEnglishJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
Embedded Software EngineersC++EmbeddedBan Vien Co.,ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Java DeveloperJavaScriptJavaSpringworks Inc Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
TesterTesterQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
Process Quality Assurance (PQA)QC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $700
03 Software Engineers - Very Attractive PackageC#JavaPythonMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Server EngineerC#MySQL.NETPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior PHP DeveloperPHPPlay Fury Vietnam OverseaSalary: $1300 - $1800
iOS DeveloperAgileiOSReact NativeVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Mid/Senior Web MVC.Net DevelopersASP.NETC#MVCAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
QA EngineerQC QAAutomation TestTesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++/Networking Software EngineerC++NetworkingTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net Software Engineer.NETTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportNetworkingKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[422] Senior Android DeveloperAndroidDevOpsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[421] Senior iOS DeveloperiOSObjective CDevOpsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1200
QA EngineerEnglishTesterQC QAMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DeveloperDesignerUI-UXHunter Macdonald Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior DevOps EngineerNetworkingHunter Macdonald Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPHDWEBSOFT Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack Developer (.NET & Nodejs)ASP.NETMVCOOPGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
PHP EngineerMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Web Service Backend Developer – JSP, SpringJ2EEJavaSpringEvangels OverseaSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thực tập Developers (có lương) tại Thế Giới Di Động!

Hello, Mr Bui Duc Manh, Chuyên viên nhân sự ở Thế Giới Di động có gửi mình thông tin về chương trình "MWG Software Fresher 2017", nhằm tìm kiếm (và sau đó là đào tạo) các "Lập trình...

Read more

Investment Consultant ($400 → $700 + commission)

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN thuộc lĩnh vực TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TẠI NEW ZEALAND Làm việc full time tại quận 3, TP.HCM. Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm một trong lĩnh vực về tư vấn du học, tư...

Read more