790 "Software Architect" jobs for you

[557] Senior ReactJS DevelopersAngularJSMobile AppsReactJSMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2000
[558] Software QC EngineerTesterQC QAAutomation TestMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $700 - $900
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[545] Development Lead (Android)AndroidJavaMobile AppsMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $3000
Business AnalystBusiness AnalystEnglish.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglish.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer (AngularJS, NodeJS)AgileAngularJSNodeJSAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
QC Engineer/ TesterTesterQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
DevOps/ SysAdminSystem EngineerDevOpsMachine LearningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
Senior Full-Stack NodeJs DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackShareCarForAds Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
IT TraineeIT SupportNetworkingNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $300
Marketing InternSEOOnline MarketingContent MarketingOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Up to $100
Technical - Content WriterEnglishSEOContent MarketingOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT SupportIT SupportNetworkingSystem EngineerOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java EngineersJ2EEJavaJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Junior/Senior Node.JS DeveloperJavaScriptNodeJSMongoDBSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Android DeveloperAndroidJavaSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lead DeveloperPHPTeam LeaderDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Manager ( Java, PHP)Product ManagerSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more