617 "Software Architect" jobs for you

Business AnalystBusiness AnalystQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: $400 - $1000
Android DeveloperAndroidJavaOOPJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Python DeveloperNodeJSPythonRubyVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Software Test EngineerAgileTesterQC QAPI.EXCHANGE VIETNAM Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Web Developer (PHP Developer)PHPCodeIgniterZendAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Front-end DeveloperHTML CSSSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QA - AutomationAutomation TestSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP Developer (Sign-on bonus offered)MagentoSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHPMySQLPHPITPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Leader PHPHTML CSSMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Senior IOS / Android DevelopersAndroidiOSObjective CPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Magento Developer LeadERPPHPProduct ManagerMotion Global Ha NoiSalary: $1400 - $2000
Magento DeveloperJavaScriptMagentoEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
03 Senior Backend Java DeveloperJavaPythonSQLVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Senior Drupal DeveloperHTML CSS.NETAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1200 - $1800
GOLANG DeveloperLinux UnixMySQLGoLangPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $900 - $1200
Senior Front-End DevelopersAngularJSHTML CSSJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CIT Consultis Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[IT-00017] Senior Server Engineer (C#, .NET)C#.NETMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
ERP ExpertHTML CSSMySQLSQLILA Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
03 Software Engineers - Very Attractive PackageC#JavaPythonMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1100 - $3300
[IT-00011] .NET Technical LeadersASP.NETMVCMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: Up to $2000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Xuất hóa đơn VAT khi làm freelance

Hôm nay bạn Bảo mụp (giờ thành Bảo ốm rồi, do mới thắng kèo giảm cân, được đôi giày) có hỏi vụ công ty đòi hóa đơn tài chính khi khi bạn làm freelance cho họ. Chuyện này cũng có nhiều người...

Read more

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more