727 "Software Architect" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[492] C# Web DeveloperASP.NETC#MVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1500
Business AnalystBusiness AnalystScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Senior Back-End EngineerNodeJSPythonGoLangScommerce Group Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1500
Senior Embedded Software EngineerC++C languageEmbeddedHome iQ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web UI Designer/Front End DeveloperDesignerPythonUI-UXHCS Vietnam Co., Ltd. Ha NoiSalary: $400 - $800
.NET DeveloperAndroidASP.NETPHPSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJavaSpringNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UX/UI designerUI-UXDesignerBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
C++ DeveloperC++Linux UnixEastgate Software Ha NoiSalary: $850 - $1350
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project LeaderProject ManagerJavaPythonTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Team LeaderMobile AppsTeam LeaderTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Developer (Android / iOS)AndroidiOSMobile AppsTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-End DeveloperHTML CSSJavaScriptTitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
AI SpecialistJavaPHPPythonHiggsup Ha NoiSalary: $1000 - $2500
IT AdministratorIT SupportNetworkingSystem AdmingoGame Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
QC Engineer (Manual + Auto)TesterScrumAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation QCTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Telecom Networking Administrator (VoIP/ PBX)System AdminSystem EngineerIT SupportFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Helpdesk Specialist (Front)IT SupportITFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT ExecutiveIT SupportHardwareNetworkingUshome Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJavaOOPSpringEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Experienced Java DeveloperJavaOracleHTML CSSTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[527] Hybrid Mobile DeveloperMobile AppsJavaScriptHTML CSSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Quan trọng là “kiên nhẫn”, phải thật kiên nhẫn!

Quan trọng không phải là "thần thái" Mà quan trọng là "important"!   Còn trong tuyển dụng, quan trọng là "kiên nhẫn", phải thật kiên nhẫn! Tuyển dụng mảng IT, đặc biệt ở...

Read more

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more