218 "System Admin" jobs for you

Java Technical Lead (Salary up to 35 mil)JavaSpringOOPNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Cán Bộ Tư Vấn Công Nghệ Hệ ThốngSystem EngineerNetworkingSAVIS Việt Nam Ha NoiSalary: $500 - $700
Urgent! 20 Java Developers (Up to 1200 USD)JavaJ2EEFPT Software Ha NoiSalary: Up to $1200
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerLinux UnixSystem EngineerIkorn Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1100
Content Database PHP DeveloperJavaScriptPHPDatabaseLazada Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresh Software Developers (Java, Database, .NET)ASP.NETDatabaseJavaJust-in-time Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperRuby on RailsRubyHTML CSSLARION Computing Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Amazon Web Services ManagementLinux/UnixSystem AdminSystem EngineerMytour Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $900
System EngineerLinux/UnixNetworkingSystem EngineerHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[346] PHP DeveloperMVCOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
QC/QA/TesterTesterQC QAIkorn Solutions Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1200
Front-end Developer (HTML, JS, jQuery) - URGENTAngularJSHTML/CSSJQueryPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Project Manager (Payment System Team) - URGENTBusiness AnalystProject ManagerSQLPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
10 PHP Developers (Up to $1500) - URGENTMySQLOOPPHPPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1500
Software Engineer (C++ / Erlang / Python) for Telecom systemC++Linux/UnixPythonHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Project ManagerProject ManagerHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
Business AnalystBusiness AnalystHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
.Net Tech Lead/ ArchitectASP.NET.NETHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhHot JobSalary: $1500 - $2500
Java Tech Lead/ ArchitectJavaJ2EEHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Javascript Tech Lead/ ArchitectAngularJSJavaScriptNodeJSHarvey Nash Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSMobile AppsMOR Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
BackEnd Lead (Good salary, you will love it)Linux/UnixRubyDockerMySQUAR Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[HN] 5 Quản trị hệ thống Cloud ComputingSystem AdminSystem EngineerFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
[HN] 5 Quản trị hệ thốngSystem AdminNetworkingFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more