186 "System Admin" jobs for you

Software Test EngineerTesterQC/QASQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)Mobile AppsFullstackReactJSEmployment Hero Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
[329] Database Administrator (DBA)DatabaseBigData$1000 ++NoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
[328] Data Integration EngineerDatabaseData EngineeringPythonBigData$1000 ++JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
Database Administrator (DBA)MySQLPostgreSqlMongoDBTiki Corporation Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[322] Senior PHP DeveloperPHPNodeJSLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Cyber Security DeveloperSecurityLinux/UnixC#Ms Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ha NoiSalary: $1200 - $2000
Senior Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $1000 - $1200
IT Managed Services, Systems EngineerNetworkingSystem Engineer$500++Dinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Software Architect (strong Front-End, 01 month' salary joining bonus).NETJavaScriptAngularJSKMS Technology Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
IT HelpdeskIT SupportNetworkingHardwareKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaScriptMySQLPHPVmax Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperPHPLaravelZendWAV Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Project LeaderBusiness AnalystEnglishTeam LeaderMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAgileMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
PHP Web developerPHPZendSymphonyMeete Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Database AdminDatabaseECPay (HCM) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700

Hiring now

  • iNET (Hanoi)
  • KMS Technology
  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more