503 "System Admin" jobs for you

[531] Sitecore Solution ArchitectSitecore.NETNoSQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2500 - $3000
[502] .NET Technical ArchitectASP.NETSoftware ArchitectMicroservicesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
Technical Operation Support EngineersLinux UnixNetworkingSystem AdminEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglish.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystEnglish.NETBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[565] NodeJS Developer (Malaysia)JavaScriptNodeJSFullstackMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[566] Python Developer (Malaysia)DjangoJavaScriptPythonMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
[564] Senior C# Developer (Malaysia)C#English.NETMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaHot Job!Salary: $1500 - $2000
DevOps/ SysAdminSystem EngineerDevOpsMachine LearningKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
C# DevelopersASP.NETC#.NETGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerC#JavaScriptDevOpsGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full-stack Web (Python/ NodeJS/ Javascript) DeveloperPythonSQLFullstackEyeQ TECH Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2500
Senior Full-Stack NodeJs DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackShareCarForAds Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
IT SupportIT SupportNetworkingSystem EngineerOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .NET DeveloperAngularJSASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Lead DeveloperPHPTeam LeaderDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Windows System AdministratorSystem AdminSystem EngineerLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Linux System AdministratorLinux UnixSystem AdminLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Network Administrator/EngineerNetworkingSystem AdminSecurityLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Devops EngineerDevOpsLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Manager ( Java, PHP)Product ManagerSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[560] DevOps EngineerSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
Helpdesk Specialist (Front)IT SupportSoftware ArchitectHardwareFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[530] Sitecore DevelopersSitecore.NETNoSQLMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $2000
Devops/System EngineerPythonSystem EngineerDevOpsCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $2500
AI Researcher/ AI EngineerC++PythonMachine LearningCinnamon AI Labs Ha NoiSalary: $600 - $3000
DevOps EngineerMySQLDevOpsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $700 - $2000
Manual QC EngineerTesterQC QATerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more