1013 "Team Leader" jobs for you

[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
Ruby DeveloperEnglishRubyGoLangMs Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1100 - $3300
Project Manager (Japanese, N2)Project ManagerJapaneseMs Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1400 - $1700
[468] Bridge software engineerPHPAndroidiOSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftJobHợp Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software EngineerNodeJSFullstackReactJSGHN Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Front End Developer (Reactjs/ Javascript)JavaScriptReactJSVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Python DeveloperNodeJSPythonRubyVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Software Test EngineerAgileTesterQC QAPI.EXCHANGE VIETNAM Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Product Content ExecutiveOnline MarketingAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
Senior Web Developer (PHP Developer)PHPCodeIgniterZendAuchan Retail Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior QA - AutomationAutomation TestSmartOSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Social Media Content CreatorEnglishSocial MediaeJOY Ha NoiSalary: $250 - $400
Senior PHPMySQLPHPITPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Leader PHPHTML CSSMySQLPHPPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
02 ERP Project ManagersProject ManagerERP3S Intersoft Ha NoiSalary: From $1000
Senior IOS / Android DevelopersAndroidiOSObjective CPrime Labo Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Magento Developer LeadERPPHPProduct ManagerMotion Global Ha NoiSalary: $1400 - $2000
Data EngineerData EngineeringSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Magento DeveloperJavaScriptMagentoEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
03 Senior Backend Java DeveloperJavaPythonSQLVNDIRECT Ha NoiSalary: $1000 - $2000
Senior Drupal DeveloperHTML CSS.NETAdaptis GmbH Ha NoiSalary: $1200 - $1800
Senior Front-End DevelopersAngularJSHTML CSSJavaScriptEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500

Hiring now

  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhu Quynh (Headhunter at J-Saigon)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Cái Employee Satisfaction Survey

  HR: Anh chị có phàn nàn/góp ý gì không? Trước mặt: Im lặng Ok, gì cũng fine Sao cũng được Sau lưng: Con HR hãm tài xu nịnh Công ty vắt chanh bỏ vỏ Thằng...

Read more

Chuyện “share CV”

Nhỏ Nhi Hà trong team kể, lúc săn ứng viên dev kia, hắn bảo: "không hiểu sao không có nhu cầu tìm việc mà qua giờ HR gọi liên tục" Thế là kiểm tra ngay lại thông-tin-hành-lang, thì y như dự...

Read more