477 "Team Leader" jobs for you

Associate Front End DeveloperJavaScriptFresherReactJSTerralogic Vietnam Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Senior Android (with Unity exp) DeveloperAndroidMobile AppsUnityThe Innerbus INC Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
PHP Developer (All levels)MySQLPHPSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 Java Developers ( All levels)JavaJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 iOS Developers (All levels)iOSMobile AppsObjective CSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 .NET Developers (ASP.NET, MVC, Sitecore)ASP.NETMVC.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application QAQC QATesterSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Application Developer.NETJavaJavaScriptSimpson Strong-Tie Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SalesForce DeveloperEnglishJavaCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
Java and C# DevelopersC#EnglishJavaCông ty TNHH Tích hợp Hệ thống quản lý Quốc tế Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Senior Front End DeveloperHTML CSSDream Viet Education (Kyna.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Junior Software Quality Control (QA/QC)TesterQC QADream Viet Education (Kyna.vn) Ho Chi MinhSalary: From $500
Senior PHP DeveloperPHPYiiCodeIgniterDream Viet Education (Kyna.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
Senior NodeJS EngineerEnglishJavaScriptNodeJSfram^ Da NangSalary: $1200 - $1600
Marketing Leader (Digital & Event)Social MediaOnline MarketingiFind Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeaderAndroidiOSJavaiFind Ho Chi MinhSalary: $1300 - $2000
Senior iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Up to $1200
Telecom EngineerNetworkingHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Java DevelopersJavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Software TesterTesterQC QANUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Android DeveloperAndroidJavaNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTesterQC QAVinabenri Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1100
Product ExecutiveBusiness AnalystProject ManagerUI-UXGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: $700 - $900

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more