756 "Team Leader" jobs for you

[411] Senior Java DevelopersEnglishJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1800 - $3000
[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
Lead Ruby on Rails (Full-stack)AgileJavaScriptRuby on RailsHuman Benefits Ho Chi MinhSalary: $1250 - $2500
PHP Web DevelopersCakePHPLaravelPHPBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT kiêm Quản Trị WebsiteIT SupportLido Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior iOS DevelopersObjective COOPSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPecommage Ha NoiSalary: $500 - $1000
Android DevelopersAndroidBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DevelopersBravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML5, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptRainmaker Labs Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP developerAndroidPHPITevania Pacific Ha NoiSalary: From $450
Server EngineerC#MySQL.NETPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Web DeveloperMySQLPHPPlay Fury Vietnam Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior PHP DeveloperPHPPlay Fury Vietnam OverseaSalary: $1300 - $1800
Developer LeadJava.NETNodeJSVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperAgileiOSReact NativeVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
Junior/Senior PHP/Laravel developerOOPPHPLaravelMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1200
Mid/Senior Web MVC.Net DevelopersASP.NETC#MVCAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Xamarin Mobile Developers (Mid-Senior level)C#Mobile AppsObjective CAES Technologies Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
QA EngineerQC QAAutomation TestTesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C++/Networking Software EngineerC++NetworkingTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior .Net Software Engineer.NETTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project ManagerProject ManagerTinhvân Outsourcing Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên BigdataSparkSQLBigDataEastgate Software Ha NoiSalary: $800 - $1500

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • JobSeeker.vn
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)

Blog

Investment Consultant ($400 → $700 + commission)

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN thuộc lĩnh vực TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TẠI NEW ZEALAND Làm việc full time tại quận 3, TP.HCM. Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm một trong lĩnh vực về tư vấn du học, tư...

Read more

Mini Salary Survey (Khảo sát lương mini)

Bản salary survey này được làm từ hồi lâu, nhưng đến bây giờ mới share lại File Excel chi tiết, các anh chị có thể tự chỉnh sửa, làm chart hay report tùy ý cho dễ sử dụng Mời download...

Read more