20 "Unity" jobs for you

Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)GamesUnityiOSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
[315] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Game Developer (Cocos2d-x C++)C++GamesYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
[312] Senior Unity DeveloperC#UnityMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Bridge System Engineer (up to $3000)Bridge EngineerProject ManagerEvolable Asia Solutions Ha NoiSalary: Up to $3000
3D Technical SupervisorGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNITY CLIENT GAME DEVELOPERAndroidiOSUnityNHN Entertainment Singapore Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Unity DeveloperC#C++$1000 ++Amanotes Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
3D Artists (Unity app)UnityMayaThe Innerbus INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Unity DevelopersUnityGamesSQLVua Trò Chơi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Game Programmers (Unity)GamesUnityGenix Lab Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $600
Unity 3D DeveloperUnityGamesMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $800 - $1000
Bridge Software EngineerBridge EngineerJapaneseIIST Co. Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
[219] Unity Supervisor/Team LeaderUnityMobile AppsEnglishMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Android & Unity (2D/3D) DevelopersAndroidMobile AppsUnityThe Innerbus INC Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
VFX ArtistGamesJOY Entertainment Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Lập Trình Game UnityC#JavaUnityGamesCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $900
[193] Mobile Programmer$1000 ++Mobile AppsGamesUnityJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[190] Game Client Programmer$1000 ++GamesUnityC#JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: Up to $1000
[172] 2D Concept Artist2D Concept ArtistSpineJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $900

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more