20 "Unity" jobs for you

Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)GamesUnityiOSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
[315] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Game Developer (Cocos2d-x C++)C++GamesYOMI Studio Ho Chi MinhSalary: Up to $800
[312] Senior Unity DeveloperC#UnityMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Bridge System Engineer (up to $3000)Bridge EngineerProject ManagerEvolable Asia Solutions Ha NoiSalary: Up to $3000
3D Technical SupervisorGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNITY CLIENT GAME DEVELOPERAndroidiOSUnityNHN Entertainment Singapore Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Unity DeveloperC#C++$1000 ++Amanotes Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
3D Artists (Unity app)UnityMayaThe Innerbus INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Game Unity DevelopersUnityGamesSQLVua Trò Chơi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Game Programmers (Unity)GamesUnityGenix Lab Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $600
Unity 3D DeveloperUnityGamesMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $800 - $1000
Bridge Software EngineerBridge EngineerJapaneseIIST Co. Ltd Ha NoiSalary: Negotiable
[219] Unity Supervisor/Team LeaderUnityMobile AppsEnglishMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Android & Unity (2D/3D) DevelopersAndroidMobile AppsUnityThe Innerbus INC Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
VFX ArtistGamesJOY Entertainment Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Lập Trình Game UnityC#JavaUnityGamesCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $900
[193] Mobile Programmer$1000 ++Mobile AppsGamesUnityJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[190] Game Client Programmer$1000 ++GamesUnityC#JobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: Up to $1000
[172] 2D Concept Artist2D Concept ArtistSpineJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $900

Hiring now

  • Flynk
  • Ikorn Solutions
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more