Quant Edge

Quant Edge

A Single System to Trade FX, Gold and Commodities Why Quant Edge? Built from scratch, leveraging latest technologies such as AMQP, Complex Event Processing. We have no hesitant to break-and-rebuild just to make sure our customers stay ahead of the pack We continuously innovate and improve our system, to work unsupervised, trading on multiple markets […]

Product
25 - 99
viet-nam Viet Nam

Ha Noi

5th floor, Indochina Plaza Hanoi building, no. 241 Xuan Thuy street, Cau Giay district, Hanoi

Company information

A Single System to Trade FX, Gold and Commodities
Why Quant Edge?
Built from scratch, leveraging latest technologies such as AMQP, Complex Event Processing. We have no hesitant to break-and-rebuild just to make sure our customers stay ahead of the pack

We continuously innovate and improve our system, to work unsupervised, trading on multiple markets 24/7

Founded as An Algorithmic In-house Trading System, we are Trader-by-Heart, always and only focus on improving trading activities

We offer

  • • Mức thu nhập tương xứng với những gì bạn cống hiến
  • • Chương trình Cổ phiếu thưởng cho những cá nhân xuất sắc
  • • Chưa có kinh nghiệm? Quant Edge vẫn chào đón, bạn chỉ cần có năng lực, tinh thần học hỏi, và quyết tâm
  • • Không bao giờ bị buồn chán, với các dự án mới, công nghệ mới liên tục được áp dụng
  • • Thi thoảng đang làm việc bạn sẽ được gọi đứng lên đi ăn uống hay đi party
  • • Chế độ phúc lợi theo luật tất nhiên không thể thiếu, và của riêng Công ty

We're hiring

Business AnalystBusiness AnalystITQuant Edge Ha NoiSalary: $400 - $500
Tester InternTesterFreelance / Part-timeQC QAQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên ITLinux UnixSQLQuant Edge Ha NoiSalary: $300 - $700
Lập trình viên JavaScriptAngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: $400 - $800
Thực tập lập trình viên Javascript / Angular JS (Part time or Full time)AngularJSJavaScriptNodeJSQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaScript / AngularJSAngularJSJavaJavaScriptQuant Edge Ha NoiSalary: $500 - $1000
Business AnalystBusiness AnalystIT SupportBusiness DevelopmentQuant Edge Ha NoiSalary: $400 - $700
QC TesterTesterQC QAQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Thực Tập Lập Trình Viên JavaScriptNodeJSReactJSInternshipQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Lập Trình Viên JavaScriptJavaScriptNodeJSReactJSQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable
Nhân viên ITIT SupportITSecurityQuant Edge Ha NoiSalary: Negotiable